Amendamentul nr. 1 din 12.06.2024 la Documentul de Achiziție nr. MD-STATEUNI-410918-GO-RFB din 10.05.2024Amendamentul nr. 1  din 12.06.2024  la Documentul de Achiziție nr. MD-STATEUNI-410918-GO-RFB  din 10.05.2024

Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova

Proiectul: Învățământul Superior din Moldova

Subproiectul: Modernizarea procesului didactic in domeniul științelor biologice, fizice și ale mediului in contextul rigorilor pieței muncii / GEOBIOLAB

Amendamentul nr. 1

din 12.06.2024

la Documentul de Achiziție nr. MD-STATEUNI-410918-GO-RFB

din 10.05.2024

Documentul de achiziție nr. MD-STATEUNI-410918-GO-RFB, privind achiziționarea Echipamentului de laborator, emis în data de 10.05.2024, se modifică după cum urmează:

  1. Partea 1. Proceduri de ofertare, Secțiunea II. Fișa cu date a ofertei (FDA), IPO 22.1 va avea următorul conținut:

IPO 22.1

 

Numai în scopul depunerii Ofertei, adresa AC este:

Atenție: Alexandru Gherman

Adresa:  str. Alexei Mateevici 60, bloc 4A

Număr Etaj/birou: etajul 2, biroul 217

Oraș: Chișinău

Cod poștal: MD - 2009

Țară: Republica Moldova

Telefon: + (373) 67560223

Termenul limită pentru depunerea Ofertei este:

Data: 12.07.2024

Ora: 11:00

Ofertanții nu au opțiunea de a-și depune Ofertele în format electronic.

  1. Partea 1. Proceduri de ofertare, Secțiunea II. Fișa cu date a ofertei (FDA), IPO 25.1 va avea următorul conținut:

IPO 25.1

Deschiderea Ofertei va avea loc la adresa:

Strada/Nr. Bloc: Alexei Mateevici 60, bloc 4A

Nr. Etaj/birou: etaj 2, birou 217

Oraș: Chișinău

Țară: Republica Moldova

Data: 12.07.2024

Ora: 11:00

  1. Partea 1. Proceduri de ofertare, Secțiunea II. Fișa cu date a ofertei (FDA), IPO 32.1 va avea următorul conținut:

IPO 32.1

Valuta. care va fi utilizată în scopul evaluării și comparării ofertelor pentru a converti, la cursul de schimb de vânzare, toate prețurile ofertei, exprimate în diferite valute, într-o singură valută este: MDL

Sursa cursului de schimb este: Banca Națională a Moldovei

Data cursului de schimb este: 12.07.2024

5. Toți ceilalți termeni și condiții ale Documentului de achiziție nr. MD-STATEUNI-410918-GO-RFB din 10.05.2024 rămân neschimbate și sunt obligatorii.

6. Modificările operate prin acest Amendament sunt parte integrantă a Documentului de achiziție   nr. MD-STATEUNI-410918-GO-RFB din 10.05.2024.

Alexandru Gherman  _________________________

Manager sub-proiecte