Anunț specific de achiziții, procurarea echipament de condiționare pentru Centrul de Didactică digitală și Centrul de Monitorizare digitală a procesului educațional , procedura nr. MD-STATEUNI-410730-GO-RFQ , subproiect DigiL .Anunț specific de achiziții, procurarea echipament de condiționare pentru Centrul de Didactică digitală și Centrul de Monitorizare digitală a procesului educațional , procedura nr. MD-STATEUNI-410730-GO-RFQ , subproiect DigiL .

Anunț specific de achiziții

Cerere de cotații – Bunuri

 

Țara: Republica Moldova

Instituția: Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova

Titlul proiectului: Digitalizarea educației – Dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor

didactice/ DigiL 

  • ID Proiect: P167790
  • Obiectul achiziției: Echipament de condiționare pentru Centrul de Didactică digitală și Centrul de Monitorizare digitală a procesului educațional
  • Nr. MD-STATEUNI-410730-GO-RFQ
  1. Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova a primit subfinanțare de la Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova în cadrul Programului de Îmbunătățire a Învățământului Superior din Moldova, implementat în cadrul proiectului „Învățământul Superior din Moldova” și intenționează să utilizeze o parte din aceste mijloace financiare pentru plăți în temeiul Acordului de subfinanțare MD-MOED-6542-ASF-U2-03 din 27.11.2023 pentru realizarea subproiectului Digitalizarea educației – Dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice/ DigiL.
  2. În cadrul Acordului de subfinanțare MD-MOED-6542-ASF-U2-03 o parte din mijloacele alocate

       vor fi utilizate pentru finanțarea contractului/contractelor atribuit(e) în cadrul achiziției de

       Echipament de condiționare pentru Centrul de Didactică digitală și Centrul de Monitorizare

       digitală a procesului educațional.

  1. Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova invită operatorii economici eligibili să depună

       oferte sigilate pentru achiziționarea:

Nr.

Denumirea bunurilor

Cantitate

Lotul 1

1.1  Aparat de condiționare a aerului, 18 000 BTU

10

1.2   Aparat de condiționare a aerului, 24 000 BTU

10

 

  1. Achiziția se va desfășura prin procedura de cerere de cotații (RFQ), astfel cum se specifică în „Regulamentul Băncii Mondiale privind Achizițiile pentru Debitorii de Finanțare a Proiectelor de Investiții – Achiziții în cadrul Proiectelor de Investiții cu Finanțarea Bunurilor, Lucrărilor, Serviciilor de Non-Consultanță și Consultanță”, din 1 iulie 2016, revizuit la 1 noiembrie 2017 și 1 august 2018 (denumit în continuare „Regulament de achiziții”); și este deschisă tuturor ofertanților eligibili, astfel cum sunt definiți în Regulamentul de achiziții.
  1. Ofertanții eligibili interesați pot obține informații suplimentare și solicita documentele de achiziție

de la:

I.P. Universitatea de Stat din Moldova

Adresa: str. Alexei Mateevici 60, Bloc 4A

Număr Etaj/birou: etajul 2, biroul 217

Municipiu: Chișinău

Cod poștal: MD - 2009

Țară: Republica Moldova

Telefon: + (373) 67560223

E-mail: procurement.wb@usm.md

Persoana responsabilă: Alexandr Pavlîșin

 

  1. Ofertele trebuie să fie prezentate la următoarea adresă:

MD – 2009, mun. Chișinău, Republica Moldova

str. Alexei Mateevici 60, Bloc 4 A, birou 217

Alexandr Pavlîșin, manager achiziții

+ (373) 67 560 223

până la data de 05.07.2024, ora 11:00 

Ofertele întîrziate, depuse după termenul indicat mai sus vor fi respinse.

 

  1. Ofertele prezentate vor fi valabile pentru o perioadă de 60 de zile din data limită de depunere a ofertelor.

 

 

 

 

 

Semnătura  __________________________________

                                                Alexandr Pavlîșin