Cerere de oferte de prețuri pentru producția a două spoturi videoCerere de oferte de prețuri pentru producția a două spoturi video

COP 12 din 14.06.2023

Context

În toamna anului 2023, în Republica Moldova, vor avea loc alegerile locale generale  – pe 29 octombrie sau 5 noiembrie; data exactă a alegerilor urmează să fie stabilită de CEC cu 70 de zile înainte de ziua alegerilor.

În contextul Alegerilor Locale Generale din 2023, Asociația Promo-LEX va implementa Campania “Alegeri Locale Generale /Ieși la Vot 2023”. Scopul Campaniei este de a încuraja participarea cetățenilor la alegeri și promovarea votului informat și conștient. Campania este parte a Programului Democrație, Transparență și Responsabilitate, implementat de Asociația Promo-LEX cu suportul financiar al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

Scopul Concursului

Asociația Promo-LEX va selecta o companie care va produce 2 spoturi video. Obiectivul principal al spoturilor va fi încurajarea participării la alegeri și promovarea votului informat și conștient în rândul cetățenilor cu drept de vot, în contextul Alegerilor Locale Generale din 2023.

Ofertanți eligibili
În cadrul concursului pot să participe companii, studiouri și ateliere media (persoane fizice și/sau juridice).

Perioada și termenii de executare a contractului:
Contractul cu ofertantul selectat va fi semnat, estimativ, pe 10 iulie 2023;

Termen limită pentru livrarea spoturilor, în cazul în care data alegerilor va fi 29 octombrie:

 • Spot 1 – 25 septembrie 2023 (termen limită, )
 • Spot 2 – 9 octombrie 2023 (termen limită)
 • Spot (1 sau 2) ajustat pentru turul 2 – 1 noiembrie 2023 (termen limită)

Termen limită pentru livrarea spoturilor, în cazul în care data alegerilor va fi 5 noiembrie:

 • Spot 1 – 2 octombrie 2023 (termen limită)
 • Spot 2 – 16 octombrie 2023 (termen limită)
 • Spot (1 sau 2) ajustat pentru turul 2 – 8 noiembrie 2023 (termen limită)

Caiet de sarcini:

 • Tipul spotului: filmat video, după caz, cu elemente de animație;
 • Elaborarea conceptului general al spoturilor, în colaborare cu Promo-LEX;
 • Elaborarea scenariilor detaliate ale spoturilor, în colaborare cu Promo-LEX;
 • Coordonarea și aprobarea scenariilor finale ale spoturilor cu Asociația Promo-LEX;
 • Producția a două spoturi video. Spoturile vor fi produse în limba română, inclusiv cu subtitrare în limba română. De asemenea, spoturile vor produse sau adaptate pentru limba rusă (titrare vocală sau subtitrare în limba rusă);
 • Durata spoturilor: 35-40 sec. per spot;
 • Postproducție (montaj, sonorizare, procesare etc.);
 • Predarea spoturilor video finale în format pentru TV, online și, după caz, radio.
 • Ajustarea unui spot (1 sau 2) pentru turul doi de scrutin, inclusiv packshot-ul (variantă ajustată va fi de cca 15-20 secunde, în limba română și rusă).
 • Predarea spotului video ajustat în format pentru TV, online și, după caz, radio.

Cerințe față de ofertanți:

 • experiență în realizarea spoturilor video cu conținut social;
 • să dispună de o echipă de profesioniști cu experiență în realizarea spoturilor video cu conținut social;
 • să dispună de echipament și infrastructură necesară pentru producerea spoturilor video;
 • disponibilitatea de a produce și livra spoturile în termenii indicați.

PROCEDURA DE APLICARE

Oferta trebuie să includă:

Obligatoriu:

 • Profilul companiei și/sau CV-urile persoanelor cheie care vor fi implicate în realizarea spoturilor și care vor demonstra experiență relevantă în domeniu;
 • Copia licenței sau a certificatului de înregistrare;
 • Lista și datele de contact ale clienților anteriori şi ale produselor relevante realizate în ultimii 4-5 ani (exemple de spoturi video sociale);
 • Indicarea/confirmarea tipului de spoturi care vor fi produse (filmat video, cu sau fără animație);
 • Confirmarea termenilor de executare și livrare ale spoturilor;
 • Oferta financiară în USD. Oferta va include costul total, inclusiv detalierea costurilor. Persoanele juridice vor prezenta oferta la cota TVA 0. Proiectul este scutit de TVA, Asociația Promo-LEX va oferi toate documentele confirmătoare în acest sens.

Opțional

 • Opțional, ofertanții pot depune propuneri de concept general al spoturilor (schițe de concept și/sau schițe de scenarii). Conceptul general final și scenariile detaliate ale spoturilor vor fi elaborate ulterior, de către prestatorul contractat, în colaborare cu Promo-LEX. În cazul în care un prestator nu va fi selectat, Promo-LEX nu va face uz de conceptul și scenariile propuse de către acesta.

Atenție!
În cazul în care serviciile propuse în ofertă urmează a fi realizate de către doi sau mai mulți prestatori (persoane juridice separate), care aplică în cadrul acestui concurs într-o singură Ofertă, acest fapt trebuie indicat expres în ofertă. În așa caz, oferta trebuie să includă datele de contact și tot pachetul de documente, indicat în termenii de referință, pentru fiecare prestator în parte.

Evaluarea ofertelor

În baza dosarelor recepționate, Asociația Promo-LEX va selecta o companie pentru producția spoturilor.

Evaluarea se va efectua în baza următoarelor criterii:

 • Experiența și expertiza relevantă a ofertanților;
 • Calitatea produselor anterioare;
 • Termenii propuși pentru realizarea și livrarea spoturilor;
 • Oferta financiară (în baza raportului preț-calitate).

Termenul limită de prezentare a ofertelor
Termenul limită de prezentare a ofertelor este 28 iunie 2023, ora 18.00 (ora locală).
*Ofertele depuse după termen nu vor fi examinate.

Ofertele trebuie prezentate în format electronic și expediate prin e-mail la adresa tender@promolex.md  cu mențiunea „Ofertă pentru producția a două spoturi video”.
Promo-LEX va confirma recepționarea dosarelor prin e-mail. Vor fi evaluate doar ofertele complete.

Doar ofertanții preselectați vor fi contactați.

Pentru informații suplimentare: 
Olga Manole
Coordonatoare de Program
Asociația Promo-LEX
Tel: 069177101
E-mail: olga_manole@promolex.md