Solicitare de oferte pentru achiziția produselor alimentareAsociația Obștească  „DEMOS” anunță concurs deschis de achiziție în cadrul proiectului „Aid, Education, Integration” / 4102, cu asistența financiară oferită de „Kindernothilfe” (KNH).

Scopul concursului de achiziții este semnarea unui contract care va avea drept obiect livrarea produselor alimentare menite pentru distribuire refugiaților din Ukraina.

Cerințe față de candidații eligibili: persoane juridice înregistrate în Republica Moldova, licențiate în vânzarea bunurilor prevăzute în această cerere de ofertă.

Cerințe față de condițiile financiare, de plată: Bunurile vor fi livrate lunar, timp de 4 luni, în perioada decembrie 2022 – martie 2023, în cantități egale (câte 200 unități de fiecare articol), iar plata pentru bunuri va fi efectuată după recepția bunurilor, timp de 3 zile lucrătoare de la semnarea Actului de predare-primire.

Cerințe față de oferta comercială. Oferta comercială va fi perfectată conform Formularului (Anexa 1) din

Solicitarea de oferta a produselor alimentare (descărcați) 

și va conține următoarele informații:

Valabilitatea ofertei comerciale: Oferta comercială va fi valabilă timp de 7 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor.

Data limită pentru depunerea ofertei este: 25 noiembrie 2022, ora 17:00.

Oferta trebuie semnată de persoana abilitată, scanată și expediată la adresa de e-mail liliana.demos@gmail.com, cu mențiunea: 

Oferta comercială-produse alimentare.

 

Pentru informații suplimentare:

Persoană de contact: Liliana Samcov

Telefon: 069015176

Email: liliana.demos@gmail.com