MilleniuM invită prezentarea de oferte - procurare echipament tehnicInstitutul de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM” vă invită să prezentați oferta Dvs. de preț pentru achiziția următorului echipament tehnic:

Lotul nr.1

Nr.

Denumire produs

Specificații (minime obligatorii) solicitate

1.

Laptop -2 unităţi

Processor performant

Min. AMD Ryzen 5 5500U (6x Core, 2.1GHz - 4.0GHz, 8Mb), AMD Radeon Graphics              

Memorie

 

Min. 8 GB (1x8) DDR4 RAM

Min. 512GB PCIe NVMe SSD

Display

15.6" FHD IPS

Culoare

Silver sau Neagră

Garanția

Min. 24luni.                                  

Prezența certificatului de garanție obligatorie

2.

Aparat Foto – 1 unitate

 

Compatibilă cu modelul propus

Sony Alpha A6400 MB, 24.2 MP, APS-C, Body, E-mount, 4K HDR, 4D Focus, Time-lapse, ISO 100-32000,

 

Garanția

Garanția Min. 24luni.                                  

Prezența certificatului de garanție obligatorie

Oferta dumneavoastră în formatul indicat în Anexa poate fi adresată şi expediată prin email la info@millenium.md cu titlul “Oferta echipament tehnic”:

Numele Beneficiarului: Institutul de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM”

Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Doina si Ion Aldea-Teodorovici 10/1

În atenția: Vitalie Cîrhană, director

Email: info@millenium.md şi cirhana@gmail.com

Ofertanții pot depune mai multe oferte ce vor conține un singur Lot, dar care să includă toate produsele întregului Lot din cadrul prezentei cereri. Ofertele de preț vor fi evaluate pentru toate produsele împreună per Lot și contractul va fi acordat companiei care îndeplinește cerințele solicitate și oferă cel mai bun mic total evaluat pentru fiecare Lot, iar specificațiile tehnice minime corespund specificațiilor tehnice solicitate în Anexa.

Oferta dumneavoastră trebuie să fie însoțită de următoarele documente:

1. Copia Certificatului de Înregistrare sau a Deciziei legale care să ateste că agentul economic este înregistrat ca persoană juridică;

2. Anexa, semnată și ștampilată conform cerințelor specificate în prezența cerere.

5. Termenul limită de prezentare a ofertelor este 25 septembrie 2022

6. Evaluarea ofertelor se va efectua prin aplicarea politicilor şi procedurilor interne ale Institutului de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM”

7. Oferta dumneavoastră va fi întocmită în conformitate cu prezentele instrucțiuni, prin completarea Anexei și va fi prezentată în format semnat și legalizat de ofertant, care demonstrează corespunderea substanțială a produselor și serviciilor propuse conform specificațiile tehnice solicitate.

(i).  PREȚUL: Prețul va fi calculat la cota TVA 0%.

(ii). EVALUAREA OFERTEI ŞI ACORDAREA CONTRACTULUI: Ofertele care vor corespunde cerințelor specificate în Anexa vor fi evaluate prin compararea caracteristicilor tehnice şi ale prețului total per Lot.  

(iii). VALABILITATEA OFERTEI: Oferta de preț trebuie să fie valabilă timp de 30 de zile, de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la alin. 5 de mai sus.

8. Informații suplimentare pot fi obținute de la: 

Vitalie Cîrhană, director

Tel.: 069110076

Email: cirhana@gmail.com

9. Ofertantul trebuie să examineze toate instrucțiunile, formularele, termenii și specificațiile din Invitația pentru prezentarea de oferte. Necomunicarea tuturor informațiilor sau documentelor solicitate prin Invitația pentru prezentare de oferte poate duce la respingerea acesteia.

10. Un ofertant potențial care necesită clarificări privind Invitația pentru prezentarea de oferte va contacta în scris organizația la adresa specificată în alin. 8 de mai sus. Institutul de Instruire în Dezvoltare “MilleniuM” va răspunde în scris oricărei solicitări de clarificare, cu condiția primirii unei astfel de cereri Nu mai târziu de trei (3) zile calendaristice înainte de data limită de primire a ofertelor.

11. În orice moment înainte de termenul limită de prezentare a ofertelor, Cumpărătorul poate modifica Invitația pentru prezentarea de oferte prin emiterea unui amendament. Orice act adițional emis va face parte din Invitația pentru prezentarea de oferte. Documentul va fi comunicat în scris tuturor celor care au obținut Invitația direct de la Cumpărător.

12. Ofertantul va suporta toate costurile aferente pregătirii și prezentării ofertei sale, iar Institutul de Instruire în Dezvoltare “MilleniuM” nu va fi responsabilă pentru aceste costuri, indiferent de comportamentul sau rezultatul procesului de procurare.

13. Institutul de Instruire în Dezvoltare “MilleniuM” își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice ofertă, de a anula procesul de procurare și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, fără a-și asuma responsabilitatea față de ofertanți.