Cerere de oferte pentru lucrări de construcție Ref: PP5/ICIDIA/W/S/176

FONDUL DE DEZVOLTARE DURABILĂ MOLDOVA

(FDD MOLDOVA)

 

CERERE DE OFERTE

pentru lucrări de construcție

Ref: PP5/ICIDIA/W/S/176

 

Instituția Publică „Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova” invită companiile interesate, care au demonstrat experiență în efectuarea lucrărilor de construcție și instalarea echipamentelor complexe, să-şi prezinte ofertele pentru: „Reparația clădirilor stațiilor de pompare din cadrul SCI “Caplani”, raionul Ștefan Vodă”.

Pentru a lua cunoștință cu condițiile de participare și volumele de lucrări preconizate, Vă rugăm să vizitați pagina oficială a FDD Moldova - http://www.sda.gov.md/ro/Procurements.html.

Conferința pre-licitație combinată cu vizita pe teren: Data: 29 iulie 2022, Ora: 10-00 (ora locala Chișinău), Plecarea de la:  str. Nicolae Iorga, 21, FDD Moldova, Chișinău Moldova.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 15 august, 2022, ora 12:00. Ofertele primite după acest termen nu vor fi considerate.