Concurs prin tender pentru lucrări de reparație a serviciului, creșă socială în orașul Călărași                                                                 04 iulie 2022  

                                              

CONCURS PRIN TENDER

pentru

lucrări reparatie serviciului, creșă socială în or. Călărași

Autoritatea contractantă: A.O. CCF Moldova –copil, comunitate, familie

Adresa: mun. Chișinău, str. A. Pușkin 16, bir 5

Telefoane: 022 243251, 022 225707, fax: 022 232528, Mobil. 069169904

Emial: vasile.lupulenco@gmail.com          

Persoana responsabilă de procedura de achiziție: Vasile Lupulenco ( 060332411 mobil), între orele 08:00-18:00

Obiectul achiziției: reparatie lucrări reparatie serviciului, creșă socială în or. Călărași

 

Locul eliberării documentelor: mun. Chișinău, str. A. Pușkin 16, bir 5

Locul desfasurarii tenderului: mun. Chișinău, str. A. Pușkin 16, bir 5

Limba in care se vor intocmi documentele de tender : Română

Termenul limită de depunere a ofertelor 18 iulie 2022, ora 17:00

Anexele prezentate la oferta:

  • Licența de activitate,
  • Certificatul de Înregistrare,
  • Extrasul din Registrul de stat, eliberat in ultima lună,
  • Raportul financiar pentru anul 2021,
  • Prezentarea documente pe experiențe similare

Pentru evaluarea companiilor vor fi stabiliți următorii factori de evaluare:

  • Preţul oferteifară TVA
  • Perioada de execuţie
  • Sistemul calităţii pentru execuţia lucrării, elaborat şi aprobat în modul stabilit
  • Perioada de garanție asupra lucrărilor
  • Disponibilitatea antreprenorului de a investi resursele proprii pînă la semnarea proceselor verbale

Sergiu Busuioc

CCF Moldova

Director Financiar

 

CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

 

1. Denumerea beneficiarului de stat   CCF Moldova

2. Organizatorul procedurii de achiziţie CCF Moldova

3. Obiectul achiziţiilor lucrări reparatie serviciului, creșă socială în or. Călărași

 

crt.

Simbol norme şi Cod resurse

Lucrări şi cheltuieli

U.M.

Cantitate conform datelor din proiect

 
 

1

2

3

4

5

   

1. Lucrari de constructie

   
   

1.1. Lucrari interioare

   
   

1.1.1. Pereti

   

1

RpCJ35A

Desfaceri de tencuieli interioare   driscuite la pereti ,

m2

330,00

2

CD51C

Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m

100m2

0,35

3

RpCJ04A

Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil

m2

330,00

4

CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund

m2

270,00

5

CF50B

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

m2

270,00

6

CF17C

Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

m2

270,00

7

CF51B k=2

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu   pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)

m2

270,00

8

CF57A

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele     tavanelor

m2

270,00

9

CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

m2

270,00

10

CN06A

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   (tip latex

m2

270,00

11

CL20A

Grile de ventilatie gata confectionate din PVC

buc

6,00

12

CI22B

Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),

m2

64,00

   

Total Pereti

Inclusiv salariu

   
   

1.1.2. Glafuri,rigle,coloane

   

13

RpCJ35A

Desfaceri de tencuieli interioare driscuite

m2

35,60

14

RpCJ04A

Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil

m2

8,20

15

CI22B

Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),

m2

8,20

16

СF59F

Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,corob

m2

6,50

17

CF61A

Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

m2

28,30

18

CK18C

Montarea coltari din aluminiu(se exclud surub)

m

65,00

19

CF57A

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor

m2

34,80

20

CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa

m2

34,80

21

CN06A

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri

m2

34,80

   

Total Glafuri,rigle,coloane

Inclusiv salariu

   
   

1.1.3. Tavan

   

22

RpCJ35A

Desfaceri de tencuieli interioare   driscuite la tavane,

m2

89,00

23

СF59E

Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie vata minerala d 40-60 kg /m3

m2

89,30

24

CF57A

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele   peretilor, coloanelor si   tavanelor

m2

89,30

25

CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund

m2

89,30

26

CN06A

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan

m2

89,30

27

CJ04B

Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane(baghet polisteren)

m

96,00

   

Total Tavan

Inclusiv salariu

   
   

1.1.4. Pardoseli

   

28

RpCK42C

Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

m2

89,30

29

CG32B

Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip

m3

32,00

30

CA02C

Polisterolo beton cu densitatea D=400kg/m3 turnat la pardoseli

m3

8,93

31

CC03A

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 100x100 gr 3

kg

175,00

32

CG01A

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

m2

89,30

33

CG01A1 k=4

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga

m2

89,30

34

CG17D1

Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2

m2

15,80

35

CK18C

Montarea proifil din aluminiu trecere la usi

m

6,00

36

CG56A

Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm

m2

73,50

37

CG08A k man 1,3

Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez( strat de uzura 0,6 mm)

m2

85,00

   

Total Pardoseli

Inclusiv salariu

   
   

1.1.5. Timplarie

   

38

RpCO56A

Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)

m2

23,10

39

CK25A1

Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(intrare)

m2

4,30

40

CK21A

Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv

m2

11,40

41

CK23B

Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv

m2

23,10

42

CK26C

Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice

m

12,00

43

CK26B

Glafuri montate la ferestre din aluminiu

m

12,00

44

CK33A

Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor

buc

1,00

   

Total Timplarie

Inclusiv salariu

   
   

1.1.6. Retele interioare canalizare apa

   

45

RpCU06E

Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2

m

25,00

46

RpCU07E

Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari

m

25,00

47

RpCU05A

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime

buc

6,00

48

RpCU07B

Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari

buc

6,00

49

RCsB28B

Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevetii cu dozaje peste 150 kg/mc ciment

m3

0,50

50

SC04C

Lavoar din portelan sanitar etc.in complet cu sifon inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal din semiportelan, 600x450mm

buc

3,00

51

SC06A

Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida

buc

1,00

52

SD04A

Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" p/u lavuar

buc

4,00

53

SD04A

Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" p/u chiuveta

buc

1,00

54

SC07A

Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, cu racord flexibil, robimet colt si robinet plutitor cu dn=1/2"

buc

3,00

55

SC02A

Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.

buc

1,00

56

SC13A

Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.

buc

1,00

57

SD02A

Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

buc

2,00

58

SB24E

Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm

buc

2,00

59

SB08E

Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm

m

12,00

60

SB08C

Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm

m

6,00

61

SB09C

Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Cot diametrul de 50mm

buc

10,00

62

SB09E

Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d=100mm

buc

12,00

63

SA16A

Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPR cu fibra PN25

m

65,00

64

SD09A

Robinet sub lavuar, avind diametrul nominal de 15 mm

buc

12,00

   

Total Retele interioare canalizare apa

Inclusiv salariu

   
   

1.1.7. Incalzirea

   

65

IB05B

Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 15 elemente

buc

13,00

66

IA12A

Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de pina la 25 kw, montat direct pe perete

buc

1,00

67

IA29A

Vas de expansiune, montat pe console

buc

1,00

68

IC50B

Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"

m

8,00

69

ID04A

Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"

buc

4,00

70

IC46A

Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm

buc

1,00

71

ID01A

Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"

buc

26,00

72

ID06A

Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"

buc

13,00

73

IC50A

Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2"

buc

13,00

74

IC50B

Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1"

buc

52,00

75

IB20A

Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.

buc

44,00

76

IC35C

Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm

m

95,00

77

IC36D

Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la   instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.

m

13,00

78

IC36C

Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la   instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.

m

15,00

79

IC38B

Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm

buc

80,00

80

IC38H

Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm

buc

20,00

81

IC38B

Piesa de racordare (MP), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm

buc

30,00

82

IC38C

Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm

buc

15,00

83

IC38D

Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm

buc

12,00

   

Total Incalzirea

Inclusiv salariu

   
   

1.1.8. Ventilarea

   

84

RpCU05A

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime

buc

6,00

85

VA02A

Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm

m2

12,30

86

VA13F2

Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm, confectionarea in ateliere cenmtralizate

m2

3,40

87

VA14F2

Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm, confectionarea in ateliere centralizate

m2

2,40

88

VC07A

Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw

buc

6,00

   

Total Ventilarea

Inclusiv salariu

   
   

1.1.9. Lucrari constructie electricitatea

   

89

RpEJ08C

Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp

m

250,00

90

RpEJ09D

Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp

m

250,00

91

RpCU05D

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime

buc

10,00

92

RpEJ09B

Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var

buc

30,00

   

Total Lucrari constructie electricitatea

Inclusiv salariu

   
   

1.1.10. Diverse

   

93

TrB01A2-5

Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri,

t

15,00

94

TsH92B

Incarcarea in auto deseuri constructie ,cu bolovani, cu pietre

t

15,00

95

TsI50A5

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km

t

15,00

   

Total Diverse

Inclusiv salariu

   
   

Total Lucrari interioare

Inclusiv salariu

   
   

1.2. Lucrari exterioare

   
   

1.2.1. Copertina

   

96

CL18A

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

kg

280,00

97

CE07A

Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)

m2

7,50

98

CN21A

Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi

m2

8,50

   

Total Copertina

Inclusiv salariu

   
   

1.2.2. Sistema de scurgere

   

99

RpCI42A

Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.

m

40,00

100

CE22A

Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv

m

32,00

101

CE20A

Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv

m

44,00

   

Total Sistema de scurgere

Inclusiv salariu

   
   

1.2.3. Amenajare

   

102

RpCB02D

Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200) (pereu)

m3

4,20

103

DE10A

Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm

m

96,00

104

DE17B

Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm

m2

90,00

   

Total Amenajare

Inclusiv salariu

   
   

1.2.4. Fasad

   

105

RpCJ06B

Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (glafuri ferestre exterior)

m

15,60

106

RpCR03A k man 2

Zugraveli in calcio-vechio nepatinat, executate la exterior, ale peretilor si tavanelor: bob marunt in culori de apa ( suba)

m2

320,00

   

Total Fasad

Inclusiv salariu

   
   

1.2.5. Ingradire (120 ml)

   

107

TsC39A1aplicativ

Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime pina la 2,5 m d 300

buc

50,00

108

CL19A

Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) panou tip Euro gard 2.5x1.65 gr 3.3 zincat

m2

198,00

109

CL01A

Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv ( teava metal ECO16 L-2,2   61x35 cu capac pvc 50 buc)

t

0,39

110

CA03G

Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.

m3

2,30

111

CL57B

Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg

kg

125,00

112

CK14A

Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat

m2

6,50

   

Total Ingradire (120 ml)

Inclusiv salariu

   
   

1.2.6. Retele exterioare apeduct ,canalizare

   

113

TsA03F k man 1,5

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare

m3

25,50

114

AcA07B

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de -160 mm

m

30,00

115

AcA52A

Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de, 25,

m

35,00

116

AcA54A

Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului

buc

12,00

117

AcE10A

Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana

m3

1,00

118

AcE10A1

Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.

buc

1,00

119

SE53A

Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm

buc

1,00

120

SE56A

Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"

buc

1,00

121

SD01B

Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"

buc

4,00

122

RpAcE03A

Prepararea si turnarea betonului in straturi cu grosimea de 5-20 cm, pentru completari egalizari, pante si umpluturi la repararea portiunilor de canale in exploatare prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m

m3

0,60

123

TsC54B

Strat de fundatie din piatra sparta

m3

0,50

124

TsC54A

Strat de fundatie din nisip

m3

0,40

125

TsD01D

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare

m3

20,00

126

TsC53A

Compactarea pamintului cu pietris

100m2

0,09

   

Total Retele exterioare apeduct ,canalizare

Inclusiv salariu

   
   

Total Lucrari exterioare

Inclusiv salariu

   
   

Asigurari sociale

24 %

 
   

Chelteli de transport

10 %

 
   

Total

   
   

Cheltueli de regie

14,5 %

 
   

Total

   
   

Beneficiu de deviz

6 %

 
   

Total

   
   

TVA

20 %

 
   

Total Lucrari de constructie

Inclusiv salariu

   
   

2. Lucrari   montare electrice

   

127

08-03-572-3

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600

buc

2,00

128

08-03-526-1

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A(BH 32)

buc

1,00

129

08-03-526-1

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A(BA 47-29)

buc

8,00

130

08-03-526-1

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A(ABДТ 32)

buc

14,00

131

08-03-591-9

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa

100 buc

0,02

132

pret furnizor

Priza instalatie deschisa cu legare la pamint, cu capac, etansata, IP44, 16A, 220V

buc

2,00

133

08-03-591-9

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa

100 buc

0,12

134

pret furnizor

Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V

buc

12,00

135

08-03-591-2

Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa

100 buc

0,10

136

pret furnizor

Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 220V

buc

10,00

137

pret furnizor

Doze pentru aparate

buc

25,00

138

08-03-594-1

Corp de iluminat cu lampi led montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1

100 buc

0,24

139

pret furnizor

Corp de iluminat LED

buc

24,00

140

08-02-148-1

Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg

100 m

7,25

141

pret furnizor

Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x1.5 mm2

m

380,00

142

pret furnizor

Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x2.5 mm2

m

420,00

143

pret furnizor

Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 5х4 mm2

m

65,00

144

08-02-409-1

Teava gofro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm

100 m

7,00

145

Pret de piata

Teava gofro din v/p D20

m

700,00

   

Total

Lei

 
   

Asigurari sociale

24 %

 
   

Total

   
   

Chelteli de transport

10 %

 
   

Total

   
   

Cheltueli de regie

76 %

 
   

Total

   
   

Beneficiu de deviz

6 %

 
   

Total

   
   

TVA

20 %

 
   

Total Lucrari   montare electrice

Inclusiv salariu

   
   

3. Semnalizarea de incendiu

   

146

10-08-001-01

Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 4 raze, FS4000/4zone

buc

1,00

147

10-04-001-02

Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (Передатчик GSM             DAT alarm)

compl.

1,00

148

10-04-066-05

Sonerie ЗПО

buc

2,00

149

10-08-002-02

Avertizoare de fum SPD3.1

buc

12,00

150

10-08-002-01

Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, SPR3LM   ручной

buc

2,00

151

10-08-002-01

Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, SPR3LM   ручной

buc

1,00

152

10-06-032-01

Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale

100 cupluri

0,48

153

10-06-026-01

Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(КабельJE-HH FE180 E30 PH120 FRFH 1x2x0.8 в трубах)

1 km

0,012

154

Pret de piata

Cablu JE-HH FE180 E30 PH120 FRFH 1x2x0.8мм2

m

120,00

155

10-06-026-01

Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель ВВГнгFRLSLTx в трубах)

1 km

0,03

156

Pret de piata

Cablu ВВГнгFRLSLTx-3*1.5

m

60,00

157

08-02-409-1

Teava gofro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm

100 m

1,00

158

Pret de piata

Teava gofro din v/p D20

m

100,00

159

08-02-390-1

Canale din masa plastica cu latime: pina la 16x25mm

100 m

0,02

160

Pret de piata

Cablu-canal plastic 16x25mm

m

20,00

   

Total

Lei

 
   

Asigurari sociale

24 %

 
   

Total

   
   

Chelteli de transport

10 %

 
   

Total

   
   

Cheltueli de regie

76 %

 
   

Total

   
   

Beneficiu de deviz

6 %

 
   

Total

   
   

TVA

20 %

 
   

Total Semnalizarea de incendiu

Inclusiv salariu

   
   

4. Utilaj Semnalizarea de incendiu

   

161

Цена поставщика

Контрольная панель на 4 зон Артон 04П

buc

1,00

162

Цена поставщика

Передатчик GSM                 DAT alarm

compl.

1,00

163

Цена поставщика

Аккумулятор 12 В, 7Ач

buc

1,00

164

Цена поставщика

Сирена EN54 ЗПО

buc

2,00

165

Цена поставщика

Извещатель пожарный дымовой SPD3.1

buc

12,00

166

Цена поставщика

Извещатель пожарный ручной SPR3LM

buc

1,00

   

Total

Lei

 
   

Total

   
   

TVA

20 %

 
   

Total Utilaj Semnalizarea de incendiu

Inclusiv salariu

   
   

5. Utilaj incalzire

   

167

 

Cazan pe gaz clasic 24 Kw

buc

1,00

168

 

Vas de expansiune

buc

1,00

   

Total

Lei

 
   

Total

   
   

TVA

20 %

 
   

Total Utilaj incalzire

Inclusiv salariu

   
   

 

     
           
   

Total

Lei

   
   

 

Total deviz:

Inclusiv salariu