CNPAC anunță concurs de achiziționare servicii fotograf Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii anunță concurs de achiziționare servicii fotograf.

Context

Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) este o organizație nonguvernamentală din Republica Moldova care promovează dreptul copiilor la protecție de orice formă de violență, concentrându-și acțiunile spre sensibilizarea și motivarea societății în vederea stopării relelor tratamente față de copii și este înregistrată la Ministerul Justiției în anul 1998.

Pentru realizarea unor seturi de fotografii din cadrul activităților/evenimentelor organizației, CNPAC angajează fotograf.

Perioada de angajare: 2- 31 mai

Tip contract: contract prestări servicii

Condiții generale de prestare a serviciilor:

CNPAC va contracta servicii foto în baza Contractului de prestări servicii pe o perioadă determinată. Serviciile vor fi prestate la solicitare, conform unui program stabilit.

Condiții specifice de prestare a serviciilor:

Deplasări cu echipa CNPAC în diverse localități ale RM.

Cerințele față de prestator:

Să realizeze fotografii, respectând cerințele etice.

Cerințe etice:

Unele activități planificate se axează pe subiecte sensibile, cu implicarea copiilor, astfel este important ca Prestatorul să se ghideze de următoarele principii:

 • Realizarea sesiunilor foto trebuie să fie semnificativă și etică.
 • Apariția în poze a copiilor trebuie să fie aprobată și confirmată prin acord scris cu părinții sau reprezentanții legali.
 • Participarea la ședințele foto trebuie să fie voluntară, orice participat are dreptul să refuze ori să se retragă oricând.
 • Bunăstarea psiho-emoțională și siguranța participanților la evenimentele și a membrilor echipei de proiect va constitui o prioritate,
 • Prioritate are interesul superior al copiilor care participă la filmări.

Să realizeze fotografii la activitățile planificate de CNPAC care  pot fi organizate în diverse localități ale Republicii Moldova.

La solicitarea Coordonatorului de Comunicare, vor fi realizate până la 15 fotografii reprezentative care să fie transmise până la finalizarea evenimentului, pentru distribuire în media.

Să retușeze fotografiile, la necesitate și solicitare.

Pentru fiecare activitate/eveniment, Prestatorul va realiza și preda: minimum 30 fotografii profesionale.

Experiență profesională:

Minim 5 ani de experiență. Colaborarea anterioară cu instituții neguvernamentale va constitui un avantaj.

Cerințe:

 • Portofoliu reprezentativ
 • Experiență în realizarea fotografiilor pentru evenimente/activități ONG și cu implicarea copiilor
 • Echipament și software necesare

Condiții de participare:

Ofertanții vor expedia în adresa CNPAC, dosarul de participare, care va include:

 • Curriculum Vitae (CV)
 • Link la portofoliu
 • Oferta financiară pentru zi de lucru și set poze (setul include min. 30 fotografii)
 • Ofertantul poate include și alte documente, în susținerea candidaturii sale.

Termenul limită de depunere a dosarului: 27 Aprilie 2022, ora 18:00.

Aplicațiile vor fi depuse:

– prin email, pe adresa office@cnpac.md
– la sediul CNPAC, situat pe adresa: Chișinău, str. Calea Ieșilor, 61/2.

Telefon de contact (+373) 22 758 806;

Aplicațiile recepționate după termenul indicat nu vor fi luate în considerare.

Procesul de recrutare:

La interviu vor fi invitate doar persoanele selectate în baza dosarelor.

Notă: CNPAC prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Prin expedierea dosarului, dvs., sunteți de acord că datele dvs. personale vor fi utilizate în procesul de selectare. Documentele ce conțin date cu caracter personal se vor păstra doar pentru perioada de selectare.