Anunț licitație servicii de instruire în limba engleză pentru echipa Solidarity Fund PL în Moldova

Context: Solidarity Fund PL în Moldova (SFPL în MD) este reprezentanța Solidarity Fund PL, fundație de stat, gestionată și co-finanțată de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone, creată pentru a contribui la dezvoltarea țărilor din vecinătate. Despre activitatea SFPL în MD puteți afla mai multe aici.  

Denumirea serviciilor: Servicii instruire în limba engleză 

Sarcini și responsabilități ale ofertantului:  

  1. Organizarea cursului de instruire în limba engleză, structurat pe 3 grupe: Elementary, Intermediate și Upper Intermediate;
  2. Elaborarea și furnizarea materialelor de suport audienților cursului; 
  3. Evaluarea cursului de instruire și întocmirea raportului privind activitatea de instruire;
  4. Eliberarea certificatelor de absolvire a cursului de instruire (în cazul persoanelor juridice). 

Cerințe față de servicii:  

  1. Prestatorul va livra programul de instruire coordonat cu beneficiarul, care va include structura și conținutul cursului de instruire; 
  2. Prestatorul va folosi metode interactive de instruire și tehnici de formare și dezvoltare a competențelor lingvistice;  
  3. Locația desfășurării va avea loc preponderent online, cu posibilitatea de offline. 

Competențe și calificări necesare fața de ofertant: 

  1. Diplomă de studii universitare (licență sau echivalent) al formatorului în domenii relevante serviciilor prestate; 
  2. Acreditarea/autorizarea Ministerului Educației și Cercetării al RM/organele abilitate (în cazul persoanelor juridice); 
  3. Minim 5 ani experiență în domeniul organizării cursurilor de limba engleză și de colaborare cu ONG-uri/agenți economici/Instituții Publice.  

Mai multe detalii despre criteriile de evaluare și procedura de aplicare puteți afla accesând Termenii de referință

Termenul limită de depunere a dosarelor: 28.03.2022, ora locală 09:00.  

  

* Prin depunerea dosarului Ofertant își exprimă către Solidarity Fund PL în Moldova în mod expres și neechivoc consimțământul să prelucreze datele de caracter personal în scopul realizării achiziției anunțate. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și procesul de achiziții, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.