Cerere de oferte pentru lucrări de reparație apeduct s. Popeasca

 Logo ADC JPEGsmall

Societatea Ecologică „BIOTICA” anunţă concurs în cadrul proiectului „Măsuri de adaptare și reziliență la schimbările climatice și dezvoltarea instituțională în Zona Ramsar ”Nistrul de Jos”” finanţat de către Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare de selectare a unei companii pentru reparația unei porțiuni de apeduct în s. Popeasca (r. Ștefan Vodă). Termenul de executare a lucrărilor este februarie 2022 - mai 2022.

Sarcina tehnică și caietul de sarcini pot fi gasite pe pagina www.bioticamoldova.org.

Documente necesare: Propunerea inclusiv oferta financiară, copia certificatului de înregistrare, experiența organizației, documente ce demonstrează prezența specialiștilor în domeniu și posedarea tehnicii necesare, alte documente relevante.

Termenul limită de depunere a ofertelor, inclusiv celor financiare (fără TVA cu drept de deducere), cu mențiunea ”Apeduct Popeasca” este 2 februarie 2022, ora 16:00. Ofertele se vor expedia prin poşta electronică  biotica.md@gmail.com, sau se vor depune personal la sediul ONG-ului, pe str. N. Dimo 17/4, of.22, Chişinău, tel. 022498837.

Proiectul este implementat de Societatea Ecologică ”BIOTICA” în parteneriat cu Asociația Obștească ”EcoContact” și este inclus în lista proiectelor de asistență tehnică beneficiare de scutire de TVA cu drept de deducere.