CJI solicită oferte de preţuri pentru servicii de redactareDescriere generală: Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) este o organizaţie nonguvernamentală (ONG), necomercială, apolitică, care acordă asistență jurnaliștilor şi instituțiilor media din Republica Moldova.

Serviciu solicitat: servicii de redactare în limbile română, rusă și engleză.

Domeniu și terminologie utilizată: mass-media, alegeri, juridic.
Persoanele selectate vor redacta rapoarte de monitorizare, diverse studii/cercetări realizate de CJI. Persoanele interesate sunt încurajate să acceseze portalurile www.cji.md și www.media-azi.md pentru a lua cunoștință de activitatea CJI și specificul materialelor publicate. 

Perioada: februarie – decembrie 2022. Persoanele selectate vor efectua redactări la solicitare, în funcție de activitățile și proiectele desfășurate de CJI.

Cerinţe:

  • Cunoașterea la nivel avansat a limbilor solicitate;
  • Cunoașterea terminologiei în domeniul mass-media, socio-politic;
  • Experiență convingătoare de redactare;
  • Disponibilitatea de a presta serviciile solicitate în perioade restrânse de timp. La concurs pot participa atât persoane fizice, cit si persoane juridice.

 Oferta va include:

  • CV-ul cu indicarea a două contacte de referință;
  • Certificatul de înregistrare sau licența (în cazul persoanelor juridice);
  • Oferta financiară în MDL impozabili. Se va indica prețul pentru 1 pagină de redactare pentru fiecare limbă. 1 pagină = 2000 semne fără spații. Prețul indicat va include toate impozitele care urmează a fi reținute (impozitul pe venit și asigurarea medicală).
Limba de lucru Preț pentru 1 pagină în regim normal Preț pentru 1 pagină în regim de urgență
Română    
Rusă    
Engleză    

Vă rugăm să completați oferta financiară conform acestui tabel.

Dosarele depuse vor fi evaluate de către comisia de selectare după următoarele criterii:
– Experiența candidaților;
– Oferta financiară.

Ofertele pot fi depuse la adresa vtataru@ijc.md până la data de 30.01.2022. Persoana de contact: Victoria Tătaru, Coordonatoare de programe, Departamentul Instruire și Asistență Media. Tel: 022 213652.

Doar persoanele selectate vor fi contactate.

În procesul de selecție, CJI nu discriminează direct sau indirect candidatul/candidata pe criterii de sex, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social, etc. Se va ține cont doar de competențele profesionale ale candidaților. CJI oferă șanse egale tuturor, dosarele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea deplinei confidențialități.