CJI solicită oferte de prețuri pentru servicii de traducere scrisăDescriere generală: Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) este o organizaţie nonguvernamentală (ONG), necomercială, apolitică, care acordă asistență jurnaliștilor şi instituțiilor media din Republica Moldova.

Serviciu solicitat: servicii de traducere în limbile română-engleză, engleză-română, română-rusă, rusă-română.

Domeniu și terminologie utilizată: mass-media, alegeri, juridic.

Persoanele selectate vor traduce declarații, interviuri, comunicate de presă, știri din domeniul media, rapoarte de monitorizare, studii, etc. Persoanele interesate sunt încurajate să acceseze portalurile www.cji.mdwww.media-azi.mdmediacritica.md/ro/ și educatia.mediacritica.md/ro/ pentru a lua cunoștință de activitatea CJI și specificul materialelor publicate.

Perioada: februarie – decembrie 2022. Persoanele selectate vor efectua traduceri la solicitare, în funcție de activitățile și proiectele desfășurate de CJI.

Cerinţe:

  • Cunoașterea la nivel avansat a limbilor solicitate;
  • Cunoașterea terminologiei în domeniul mass-media, socio-politic;
  • Experiență convingătoare de traducere;
  • Disponibilitatea de a efectua traduceri în perioade restrânse de timp. La concurs pot participa atât persoane fizice, cât și persoane juridice.

Oferta va include:

  • CV-ul cu indicarea a două contacte de referință;
  • Mostre de lucrări anterioare realizate de candidat (link-uri sau documente);
  • Certificatul de înregistrare sau licența (în cazul persoanelor juridice);
  • Oferta financiară în MDL impozabili. Se va indica prețul pentru 1 pagină de traducere pentru fiecare limbă. 1 pagină = 2000 semne cu spații. Prețul indicat va include toate impozitele care urmează a fi reținute (impozitul pe venit și asigurarea medicală).

Vă rugăm să completați oferta financiară conform acestui tabel.

Limba de lucru Preț pentru 1 pagină în regim normal Preț pentru 1 pagină în regim de urgență
Română – Engleză    
Engleză – Română    
Română – Rusă    
Rusă – Română    


Dosarele depuse vor fi evaluate de către comisia de selectare după următoarele criterii:

  • Experiența candidaților;
  • Oferta financiară.

Ofertele pot fi depuse la adresa vtataru@ijc.md până la data de 30.01.2022. Persoana de contact: Victoria Tătaru, Coordonatoare de programe, Departamentul Instruire și Asistență Media. Tel: 022 213652.

Doar companiile/persoanele selectate vor fi contactate.

În procesul de selecție, CJI nu discriminează direct sau indirect candidatul/candidata pe criterii de sex, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social, etc. Se va ține cont doar de competențele profesionale ale candidaților. CJI oferă șanse egale tuturor, dosarele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea deplinei confidențialități.