Asociația Obștească „DEMOS” anunță concurs pentru angajarea unui expert/grup de experți/a unei companii care să presteze servicii pentru lansarea afacerii socialeAsociația Obștească „DEMOS” implementează proiectul „Sprijinirea integrării socio-profesionale a copiilor, tinerilor și mamelor tinere social-vulnerabile afectate de situația pandemică” finanțat de un donator privat european. Obiectivul proiectului este de a contribui la o viață mai bună pentru copii și tineri din regiunea de nord a Moldovei, contribuind la bunăstarea și integrarea socio-profesională a copiilor, tinerilor, inclusiv a femeilor, facilitând accesul acestora la drepturile de bază și servicii. Proiectul abordează și aspectului de angajare în câmpul muncii a tinerilor NEET, a femeilor tinere, în cadrul unei afaceri sociale. Perioada pregătitoare care anticipează lansarea afacerii sociale presupune un set de activități menite să genereze cea mai bună soluție pentru start-up.

Obiectiv:
Pentru implementarea acestei activități, „DEMOS” va angaja un expert/grup de experți/a unei companii care să presteze servicii pentru lansarea afacerii sociale: studiul pieței locale (identificarea nișei pe piață) cu concluzii și recomandări privind genul de afacere ca fiind cea mai bună soluție pentru implementare de către întreprinderea socială de integrare profesională, cu accent pe tinerii NEET și femei/mame tinere, formarea echipei întreprinderii sociale (training), elaborarea planului de afacere, oferire de consultanță și mentorat. La final, executorul va elabora un raport care va fi luat în vedere la implementarea altor activități din cadrul AO „DEMOS”.

Metodologie și termene:
Pe durata activității, expertul/experții/compania va/vor trebui să execute pachetul de servicii integral. Perioada: 4 – 31 octombrie 2021.

Expertul/experții/compania va/vor trebui aplice (dar a nu se vor limita doar la cele de mai jos) următoarele metode de colectare și analiză a datelor:

 • Analiza pieței locale și identificarea nișei pe piață;
 • Interviuri și focus grupuri cu reprezentații relevanți;
 • Analiza modelelor și practicilor de lucru ale OSC din Moldova care desfășoară activități de antreprenoriat social;
 • Analiza cadrului legal și a facilităților privind aspectul de incluziune NEET, mame/femei tinere, cadrul fiscal, facilitățile din perspectiva legală etc;

Prezentarea raportului final la 8 noiembrie 2021, în limbile română și engleză.

Livrabile:

Livrabile așteptate din acest set de servicii sunt:

 1. Realizarea unui studiu privind analiza și nevoile/nișele pieței locale (mun. Edineț) cu recomandări pentru lansarea unei afaceri sociale la nivel local, relevante pentru integrarea profesională a grupurilor țintă: tineri NEET, mame/femei tinere social-vulnerabile, cu perspectiva de atingere a pragului de rentabilitate în scurt timp;    
 2. Formarea și consolidarea competențelor echipei de conducere a întreprinderii sociale, printr-o serie de instruiri pe următoarele aspecte: elaborarea unui plan de afaceri; inițiere de afacere; managementul afacerii (operațional, resurse umane, financiar, clienți); marketing și PR; dezvoltarea afacerii; oportunități de atragere de fonduri pentru dezvoltare și extindere;    
 3. Elaborarea planului de afaceri pentru activitatea de antreprenoriat social identificată în cadrul studiului;    
 4.  Asistență consultativă și mentorat pentru echipa de management în lansarea și gestionarea afacerii sociale.   

„DEMOS” păstrează drepturile de utilizare a tuturor materialelor produse în cadrul acestui contract în vederea realizării obiectivelor statutare.

 Dosarul:

 • Solicitantul/solicitanții trebuie să prezinte următoarele documente:
 • Certificat de înregistrare (pentru companii);
 • CV-ul care reflectă experiența relevantă a solicitantului cu cel puțin 2 referințe;
 • Exemple de proiecte similare anterioare efectuate de solicitant, dacă este cazul;
 • Ofertă tehnică care va include: viziune scurtă a îndeplinirii sarcinii, metodologia planificată, un calendar al activităților.
 • Oferta financiară care va include un buget detaliat, în Euro.

 Depunerea dosarului:

Vă rugăm să prezentați materialele solicitate până la data de 29 septembrie 2021 la adresa de email: ngo.demos@gmail.com cu subiectul „Servicii pentru lansarea afacerii sociale”.

Evaluarea dosarelor:
Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Expertul/grupul de experți/compania câștigătoare va/vor fi informați în termen de 2 zile de la data aprobării rezultatelor evaluării.

Pentru detalii suplimentare puteți contacta:
Liliana Samcov, Coordonatoare de proiect, e-mail: liliana.demos@gmail.com