Selecție de oferte pentru realizarea unui studiu de necesități ale mass-media din Republica MoldovaCentrul pentru Jurnalism Independent (CJI), organizație neguvernamentală care sprijină mass-media și jurnaliștii independenți, invită companiile de cercetare interesate să depună oferte pentru realizarea unui studiu de necesități ale mass-media din Republica Moldova.

Studiul va oferi o analiză amănunțită a peisajului mass-media din Republica Moldova și a dificultăților majore cu care se confruntă domeniul media; va furniza date despre numărul și profilul mijloacelor de informare care activează în țară, structura etnică, structura redacțiilor și formele de proprietate; va identifica necesitățile curente ale instituțiilor mass-media în ceea ce privește asistența tehnică, instruirea angajaților și elaborarea unor mecanisme eficiente de reglementare și de autoreglementare.

Perioada contractului: septembrie-noiembrie 2021

Compania selectată urmează să:

 • efectueze un studiu de necesități ale mass-media din Republica Moldova;
 • prezinte un raport analitic al necesităților mass-media din Republica Moldova;
 • pună la dispoziția CJI, odată cu raportul analitic, datele primare colectate pentru analiză și interpretare;
 • prezinte toate anexele cu datele colectate și prelucrate într-un format accesibil;
 • să denote atitudine cooperantă și profesionistă față de angajamentele asumate.

Calificarea și experiența necesară pentru executarea contractului:

 • Cel puțin 5 ani de experiență în efectuarea cercetărilor sociologice;
 • Experiență anterioară în efectuarea cercetărilor similare, abilități de cercetare calitativă și cantitativă;
 • Experiență anterioară de analiză statistică a datelor colectate și de elaborare a rapoartelor analitice.

Oferta tehnică va include:

 • Metodologia de cercetare elaborată în baza cerințelor menționate mai sus, care va include, între altele, descrierea metodelor de colectare și procesare a datelor și planul detaliat de acțiuni;
 • Lista cercetărilor efectuate în ultimii 2 ani, la nivel național sau regional, cu descrierea scurtă a obiectivelor și a comanditarilor sau link-uri la aceste cercetări, dacă sunt publice;
 • CV-urile experților calificați care vor fi implicați în pregătirea, colectarea, monitorizarea procesului de cercetare și analiza datelor colectate.
 • Dosarul mai trebuie să conțină datele de contact ale companiei și numele persoanei de contact, numele fondatorilor companiei, datele bancare ale companiei, semnătura persoanei autorizate și ștampila companiei.

Oferta financiară va include:

 • Bugetul cercetării în MDL cu specificarea prețului: a) inclusiv cu TVA și b) la cota 0 TVA, calculat pe baza numărului de zile de lucru propus în ofertă și a ratei pe zi exprimate în lei moldovenești (inclusiv taxe);
 • Descrierea cheltuielilor detaliate aferente realizării acestui serviciu, inclusiv cheltuielile de comunicare, transport etc.

Criterii de evaluare a ofertelor:

 • Experiența demonstrată, în baza calificărilor expuse mai sus.
 • Descrierea clară a metodologiei de lucru și fezabilitatea planului de acțiuni.
 • Valoarea ofertei financiare și corespunderea acesteia cu termenii de referință.
 • Integritate, bună reputație profesională, sustenabilitate financiară și independență politică, absența oricăror conflicte de interese cu organizațiile media din Moldova.
 • La analiza dosarelor, oferta tehnică va avea o pondere de 70%, iar oferta financiară – 30% din total.

Dosarele vor fi expediate la adresa de e-mail: igrejdeanu@ijc.md

Termenul-limită pentru depunerea dosarelor: 25 august 2021, orele 18:00

CJI își rezervă dreptul să invite la interviu doar companiile preselectate.

În procesul de selecție, CJI nu discriminează direct sau indirect candidatul/candidata pe criterii de sex, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social, etc. Se va ține cont doar de competențele profesionale ale candidaților.

CJI oferă șanse egale tuturor, dosarele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea deplinei confidențialități.