PNUD Moldova recrutează voluntari pentru implicare în cercetare sociologică din cadrul proiectului “Suport pentru reforma poliției în Moldova”

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Unitatea de Proiecte în domeniul Justiției și Drepturilor Omului a PNUD Moldova recrutează voluntari pentru implicare în cercetare sociologică din cadrul proiectului “Suport pentru reforma poliției în Moldova”

Durata: 7-17 octombrie 2016

Program: Flexibil

Cadru-organizatoric: Voluntarii vor lucra în regim part-time, sub supravegherea Coordonatorului de Cercetare la colectarea datelor din teren pentru cercetarea sociologică privind percepția poliției.

Poziția de voluntar/ă cere abilități de:

 • Bună observare, comunicare, sociabilitate;
 • Atenție la detalii și acuratețe;
 • Aptitudini de planificare și bună organizare;
 • Spirit de inițiativă;
 • Lucru în echipă și punctualitate;
 • Cunoașterea limbilor română și rusă;
 • Cunoașterea altor limbi relevante pentru Republica Moldova, ca, de exemplu, limbile bulgară, găgăuză, romă, ucraineană sau a limbajului semnelor, va reprezenta un avantaj.

Voluntarii vor merge în teren pentru a realiza chestionare cu respondenți din sectorul Buiucani al mun. Chișinău.

Activitățile tipice vor include:

 • Contactarea potenţialilor respondenţi în teren;
 • Selectarea respondenților potrivit criteriilor de eligibilitate stabilite;
 • Notarea rezultatului pe fişa de traseu/lista de evidență;
 • Aplicarea propriu-zisă a chestionarelor.

Ca urmare a programului de voluntariat veți beneficia de:

 • Instruire tematică;
 • Acumularea experienței practice de cercetare în domeniile public și social;
 • Confirmare din partea Proiectului, care atestă implicarea ca voluntar în cadrul cercetării sociologice;
 • Posibilitatea de interacţionare cu actori sociali din diferite domenii (public sau privat).

Pentru a vă manifesta interesul, vă rugăm să transmiteţi CV-ul Dvs., pînă în data de 5 octombrie 2016, cu specificarea termenului de „Voluntar”, la următoarea adresa de email: efrosnelea@yahoo.com.

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova (PNUD Moldova) promovează diversitatea forței de muncă. Femeile și bărbații, persoanele cu dizabilități, LGBT, romii și alte minorități entice, lingvistice sau religioase, persoanele care trăiesc cu HIV, precum și refugiații și alți non-cetățeni care trăiesc în Republica Moldova, sunt încurajate să aplice.

Отдел реализации проектов в области правосудия и прав человека ПРООН в Молдове набирает добровольцев для участия в социологическом исследовании в рамках проекта «Поддержка реформы полиции в Молдове»

 

Продолжительность: 7-17 октября 2016 года

График работы: гибкий

Организация работы: добровольцы будут работать неполный рабочий день под руководством Координатора исследования и будут проводить сбор данных для социологического исследования о восприятии полиции.

Для работы в качестве добровольца необходимы следующие навыки и знания:

 • хорошие наблюдательные способности, коммуникабельность, общительность;
 • внимание к деталям, точность;
 • хорошие навыки в планировании и организации работы;
 • инициативность;
 • опыт работы в команде и пунктуальность;
 • знание румынского и русского языков;
 • ценным качеством является знание одного или более дополнительных языков, распространенных в Республике Молдова, в т.ч. болгарского, гагаузского, романи, украинского или языка жестов.

Добровольцы будут работать в Буюканском районе Кишинёва, осуществляя опрос населения с заполнением вопросников.

Основные мероприятия будут включать:

 • установление контакта с потенциальными респондентами;
 • отбор респондентов согласно установленным критериям;
 • заполнение обходного (учётного) листа в соответствии с полученными результатами;
 • непосредственное заполнение вопросников.

В результате добровольной деятельности Вы получите:

 • обучение по теме опроса;
 • практический исследовательский опыт по общественно-социальным вопросам;
 • подтверждение со стороны проекта о Вашем участии в качестве добровольца в социологическом исследовании;
 • возможность общения с лицами из различных областей (общественной или частной).

Если Вы заинтересованы в этой добровольческой деятельности, пожалуйста, отправьте Ваше резюме CV до 5 октября 2016 года с пометкой в теме письма "Доброволец" на следующий адрес электронной почты: efrosnelea@yahoo.com.

Программа развития Организации Объединённых Наций в Молдове (ПРООН Молдова) привержена принципу разнообразия среди сотрудников. Настоятельно рекомендуем подавать заявки женщинам и мужчинам, лицам с ограниченными возможностями, ЛГБТ, ромам и другим этническим, языковым или религиозным меньшинствам, лицам, живущим с ВИЧ, а также беженцам и другим негражданам, живущим в Республике Молдова.

Alte articole de acest autor:
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.