Concurs pentru selectarea unui grup de traineri / unei companii de training pentru oferirea serviciilor de instruire pe tematica campaniilor de advocacy

Concurs pentru selectarea unui grup de traineri / unei companii de training pentru oferirea serviciilor de instruire pe tematica campaniilor de advocacy și scrierii propunerilor de proiect în contextul bugetării participative.

În data de 01 aprilie 2019  AO ”Pas cu Pas regiunea Sud” a demarat proiectul „Un pas înainte spre dezvoltarea comunității”, cu suportul Fundației Est-Europene în parteneriat cu Centrul “Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia.

Proiectul vizează facilitarea implicării tinerilor din mun. Cahul în procesul decizional local prin promovarea Bugetării Participative drept politică publică locală și a campaniilor de advocacy pe principalele probleme cu care se confruntă tinerii. Proiectul include cercetări, activități de instruire,  tinerii vor fi antrenați să scrie propuneri de proiecte în baza inițiativelor civice și să estimeze costurile de implementare a acestora  etc.

Modulul va fi livrat pentru un grup de cca 20 de membri a  grupului  de inițiativă civică. Structura modului este următoarea:

  • Sesiune de instruire „Cum să elaborezi campanii de advocacy”, în care se vor aborda subiecte precum: ce reprezintă o campanie de advocacy; cum să elaborezi un concept de companie advocacy; comunicarea cu APL-ul; metode de mobilizare a comunității; promovarea campaniei/ cele mai eficiente instrumente. Se preconizează desfășurarea sesiunii în perioada 12-14 iunie (3 zile câte ore de lucru) în municipiul Cahul;
  • Sesiunea de instruire „Scrierea propunerilor de proiect în contextul bugetării participative” în care formabilii vor fi instruiți în ceea ce ține de identificarea soluțiilor pentru problemele locale, formularea obiectivelor SMART, specificarea activităților, rezultatelor și a impactului, precum și identificarea potențialilor finanțatori. Se preconizează desfășurarea sesiunii în perioada 17-19 iunie (3 zile câte ore de lucru) în municipiul Cahul.

Obiectivul instruirii: Instruirea membrilor grupului  de inițiativă civică pentru facilitarea implicării tinerilor din mun. Cahul în procesul decizional local prin promovarea Bugetării Participative drept politică publică locală și a promovării campaniilor de advocacy pe principalele probleme cu care se confruntă.

Livrabile:

  1. Elaborarea materialelor necesare desfășurării instruirii în domeniul campaniilor de advocacy și scrierii propunerilor de proiect în contextul bugetării participative. (în termen de 5 zile înaintea desfășurării instruirii);
  2. Desfășurarea instruirii de 6 zile, pentru un grup de maximum 20 de membri a grupului de inițiativă civică (perioada 12-14 iunie, 17-19 iunie 2019);
  3. Raport cu privire la realizarea instruirii, elaborarea conceptelor campaniilor de advocacy (în termen de 5 zile după realizarea instruirii).

 

Remunerarea pentru serviciile prestate: Persoana selectată va fi angajată în bază de contract de prestare servicii, fiind remunerată prin virament bancar după prezentarea către beneficiar a raportului cu privire la realizarea instruirii şi a realizării depline a sarcinilor stipulate în contractul de prestări servicii semnat cu AO ”Pas cu Pas regiunea Sud”.

 

Cerinţe faţă de candidaţi:

- Studii superioare de specialitate în unul din domeniile: științe economice/financiare sociale/sociologie/protecție socială/sănătate publică și socială;

- Experiență de lucru în cadrul organizațiilor neguvernamentale (va constitui un avantaj);

- Capacități şi abilități practice pentru desfășurarea instruirilor (cel puțin 3 ani de experiență);

- Cunoștințe demonstrate privind  domeniul campaniilor de advocacy, scrierea proiectelor și a promovării Bugetării Participative;

- Abilități excelente de comunicare şi prezentare.

Criterii pentru selectarea formatorului:

- Experiența profesională în domeniu, inclusiv studii relevante;

- Experiența în desfășurarea instruirilor;

- Oferta financiară.

Dosarul de aplicare va include:

- CV-ul detaliat și actualizat, cu numele şi datele de contact pentru două persoane de referință;

- Scrisoarea de intenție, motivând interesul pentru prestarea acestui serviciu şi experiența în domeniu;

- Metodologia propusă pentru desfășurarea instruirii;

- Oferta financiară, remunerarea estimată pentru desfășurarea instruirii 3 zile lucrătoare (în MDL, net).

Numărul total de zile – 3 zile  

Persoanele interesate vor remite dosarul complet de participare, pînă la 24 mai 2019, ora locală 12:00, la adresa de email: pas_cu_pas@mail.ru. AO ”Pas cu Pas regiunea Sud” își rezervă dreptul de a respinge dosarele incomplete sau cele recepționate după data limită, fără notificare prealabilă. Informații suplimentare la nr. de tel: 068318830, 069944485.
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.