hackathon

Selectarea de formatori, experți și facilitatori de evenimente pentru stimularea și încurajarea tinerilor din mun. Edineț în lansarea afacerilor

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Achizitor: AO Centrul de Dezvoltare Comunitara Integrata, mun. Chișinău, Republica Moldova

Proiect: „Edineț-Pol de creștere economică în regiunea de Nord a Moldovei”, implementat de către Primăria mun. Edineț în parteneriat cu AO Centrul de Dezvoltare Comunitară Integrată (CDCI) și Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, finanțat cu suportul UE, în cadrul inițiativei” Primarii pentru Creștere Economică” (M4EG). Proiectul are drept scop să îmbunătățească capacitățile locale și a infrastructurii de afaceri pentru stimularea creării de noi întreprinderi în mun. Edineț, cu impact asupra creșterii economice incluzive în regiunea de Nord a Moldovei

Referința publicației: LB 5.2.1.; 5.12-01/2018   

Titlu contractului: Servicii de formare/moderare evenimente/expertiză externă pentru elaborarea metodologiei de ajustare a curriculari la necesitățile mediului antreprenorial

Locul desfășurării contractului: Republica Moldova, mun. Edineț, premisele Parcului Industrial Edineț.

AO Centrul de Dezvoltare Comunitară Integrată (CDCI), anunță un concurs pentru selectare de (1) formatori, sau a tandemului de formatori, (2) experți și (3) facilitatori din Republica Moldova și țările Uniunii Europene care să desfășoare următoarele evenimente în cadrul proiectului sus-menționat:

 • Să elaboreze și organizeze cu un grup de circa 15-20 participanți per traning(tineri lideri, antreprenori) un program de instruire în domeniul antreprenorial (5 cursuri de instruire, de o zi). Sesiunile de instruire trebuie să aibă un caracter aplicativ pronunțat, cu clarificări teoretice și exersări practice, astfel ca participanții să obțină un set de instrumente aplicabile.
 • Să desfășoare și să modereze 6 întâlniri (de o zi) ale platformei de sprijin pentru afaceri pe diferite tematici;
 • Elaborare și moderare a 2 mese rotunde (de o zi) necesare pentru adaptarea curriculei educaționale, inclusiv elaborarea mecanismului/metodologiei de ajustare a curriculei a 2 colegii din regiune la necesitățile rezidenților din PI Edineț.

 Principalele responsabilități:

(1) Responsabilitățile formatorilor

 • Identificarea nevoilor de formare ale grupului-țintă și formularea obiectivelor de referință ale activității de instruire.
 • Structurarea conceptului si a demersului de formare: proiectarea sesiunilor de instruire, elaborarea agendei și a materialelor-suport.
 • Desfășurarea activității în mun Edineț, 5 cursuri de instruire, cu durata de 1 zi (20 persoane per eveniment).
 • Coaching-ul tinerilor care vor avea nevoie de consultări, după sesiunea de instruire.
 • Evaluarea activității si scrierea Raportului de Activitate.

 (2) Responsabilitățile facilitatorilor

 • Stimularea si încurajarea tinerilor sa se lanseze in afaceri.
 • Moderarea a 6 întâlniri (de o zi) ale platformei de sprijin pentru afaceri pe diferite tematici (15 participanți).
 • Moderarea a 2 mese rotunde (15 participanți).
 • Evaluarea activității.

(3) Responsabilitățile experților

 • Organizarea a 2 mese rotunde (de o zi) necesare pentru adaptarea curriculei educaționale.
 • Analiza sistemului educațional actual al regiunii, lacunele și perspectivele sale în comparație cu cererea pe piața muncii și elaborarea raportului de analiză.
 • Elaborarea mecanismului/metodologiei de ajustare a curriculei a 2 colegii din regiune la necesitățile rezidenților din PI Edineț. Elaborarea unui mecanism flexibil care să permită adaptarea continuă a curriculei educaționale la necesitățile rezidenților PI. Acest mecanism va monitoriza cererea de competențe pe piața muncii, inclusiv necesitățile PI; precum și va promova oportunități economice care pot fi îndeplinite prin auto-angajare.

 Cerințe minime față de ofertanți:

 (1) Formatori

 • Experiență profesională în domenii relevante (antreprenorial/ management, educație antreprenorială, consultanță în afaceri).
 • Experiență dovedită în desfășurarea activităților de formare în domeniul antreprnorial (lansarea, administrarea di dezvoltarea afacerii)- minim 5 ani de experiență;
 • Limba vorbită: engleză și română;
 • Comunicativitate şi excelente abilități de relaționare cu cei din jur.

(2) Facilitatori

 • Domeniul de activitate: economie, marketing, administrarea afacerilor / juridic;
 • Experiență dovedită în monitorizare și evaluare a activității de management de proiecte și facilitare evenimente-minimum 5 ani;
 • Experiența in facilitarea de workshop-uri sau alte evenimente;
 • Limba vorbită: engleză și română;
 • Foarte bune abilitați de comunicare si organizare ;

(3) Experți

 • Domeniul de activitate: educație, economie (analiza piața muncii), social, administrarea afacerilor
 • Minim 5 ani de experiență în elaborare studii, mecanisme si alte analize în domeniul aferent
 • Limba vorbită: engleză și română

Documente solicitate:

 • CVul ofertantului;
 • Oferta financiara (fee/zi);
 • După necesitate, documente doveditoare certificate, diplome, scrisoare de recomandare, semnate de către candidat pentru conformitate cu originalul.

Aplicarea:

Expresiile de interes, CV-urile, oferta financiara, precum  și alte documente justificative vor fi trimise în limba engleză sau română la adresa: m4eg.edinet@gmail.com,  cu subiectul ”Expresie de interes: Edineț-Formator, Facilitator, Expert”

Termenul limită pentru depunere este 28 septembrie 2018, ora 18:00. Vor fi contactați numai candidații selectați pentru interviu. Expresiile de interes depuse după termenul limită vor fi respinse.

Date de contact: Adresa electronică: m4eg.edinet@gmail.com,  Tel. (+373) 78 945 113, Persoana de contact: Nicolaev Maria, asistent de proiect.

Alte articole de acest autor:Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.