hackathon

Instituţia Privată „Hacon-NGO” este în căutarea unei companii de prestarea serviciilor de audit financiar pentru anul 2017

Instituţia Privată „HACON-NGO” este în căutarea unei companii de prestarea serviciilor de audit financiar pentru anul 2017.

Instituţia Privată „HACON-NGO” a fost înregistrată la data de 04.09.2017, dar nu a fost înregistrat nici un rulaj pe contul bancar. Controlul asupra activităţii economico-financiare a Instituţiei, conform Statutului, urmează a fi efectuat de către o companie de audit, care va fi contractată de Unicul Fondatorilor („HACON Consulting” SRL).

Compania de audit va avea următoarele sarcini:

  • supravegherea respectării prevederilor Statutului Instituţiei, executarea deciziilor Unicului Fondator şi a Preşedintelui Instituţiei şi prezentarea concluziilor pe marginea acestora;
  • urmărirea respectării obligaţiilor fiscale şi contabile ale Instituţiei, conform legilor în vigoare;
  • după lucrările de verificare a bilanţului contabil anual al Instituţiei va finaliza cu rapoarte de constatare ce se vor prezenta Unicului Fondator;
  • înaintarea recomandărilor de rigoare Unicului Fondator al Instituţiei;
  • controlul oportunităţii şi legalităţii utilizării mijloacelor financiare ale Instituţiei.

Compania de audit va avea dreptul sa ceară date privind activitatea Instituţiei pe perioada anului 2017, să facă cunoştinţă cu toate actele, documentele, ce vizează activitatea Instituţiei, inclusiv va avea acces la documentele de evidenţă contabilă ale Instituţiei, ori de câte ori va avea nevoie, în prezenţa persoanelor responsabile de întocmirea lor.

Rezultatele auditului efectuat vor fi prezentate sub formă de raport de audit către Unicul Fondator.

Ofertele Companiilor de audit urmează a fi depuse până la 19 august 2018, ora locală 23:59, la adresa: hacon.ngo@gmail.com

Dosarul ofertatului (oferta) în format electronic (PDF) va include:

  • Denumirea ofertantului, numărul telefonul de contact, adresa electronică şi prezentarea persoanei care vor fi implicată nemijlocit în auditarea Instituţiei;
  • Descrierea companiei şi a experienţei, inclusiv argumentarea oportunităţii selectării acesteia;
  • Copia licenţei pentru activitatea de audit;
  • Oferta financiară cu preţul serviciilor de audit şi perioada exactă de efectuare a auditului.

Rezultatele selectării vor fi anunţate la solicitarea ofertanţilor în perioada 25-31 august 2018 prin email.

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa: hacon.ngo@gmail.com

Alte articole de acest autor:Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.