Conferința națională „Panorama sistemului de probațiune în Republica Moldova”, ajunsă la ediția a douaArticol adaugat de: Adelina Sochirca

Asociația pentru Justiție Penală Participativă, în parteneriat cu Inspectoratul Național de Probațiune, au organizat, ieri, 25 mai 2021, în format online, cea de-a doua Conferință națională Panorama sistemului de probațiune în Republica Moldova”. 

Scopul conferinței a fost de a realiza un dialog național, cu participarea tuturor actorilor din domeniul justiției penale, care să permită împărtășirea ideilor, experiențelor, evidențierea reușitelor și provocărilor din sistemul de probațiune. La eveniment au participat, aproximativ, o sută de profesioniști – judecători, procurori, avocați, consilieri de probațiune, juriști, reprezentanți ai societății civile și experți din România. 

După cum a menționat în cuvântul de salut, Augustina Bolocan-Holban, președinta AJPP: „justiția penală națională, la capitolul resocializării făptuitorului, în ultimul timp, ia o altă turnură. Acest lucru ține de evoluția cadrului normativ național și de remanierile operate în sistemul național de probațiune. Totodată, o contribuție esențială la dezvoltarea acestui proces o are societatea civilă, care vine cu o expertiză calificată și servicii specializate pentru beneficiarii probațiunii”.

Andrei Iavorschi, directorul Inspectoratului Național de Probațiune, a mulțumit tuturor partenerilor pentru eforturile conjugate depuse la consolidarea sistemului de probațiune, care permit realizarea progreselor calitative cu pași mai rapizi.

Ecaterina Vâlcu, reprezentanta oficiului Ambasadei Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova, a declarat că „una dintre prioritățile Ambasadei Regatului Țărilor de Jos este să susțină justiția și statul de drept în Republica Moldova. Totodată, finanțatorul consideră că aplicarea programelor probaționale pe o cale mai largă nu doar va diminua presiunea asupra sistemului penitenciar, dar va contribui și la reintegrarea beneficiarilor în societate. Cel mai important element este faptul că beneficiarii programelor probaționale nu pierd contactul cu societatea”.

Prezent la eveniment, Alexandru Pleșca, secretar de stat, a confirmat susținerea Ministerului Justiției în calea modernizării sistemului de probațiune și ajustarea acestuia la standardele internaționale.

Agenda discuțiilor a inclus teme prioritare domeniului probațiunii, cu accente pe: asistența și consilierea acordate subiecților în cadrul probațiunii presentințiale; rolul referatului presentințial de evaluare psihosocială a personalității făptuitorului; importanța acțiunilor de probațiune juvenilă realizate de consilierii de probațiune; munca neremunerată în folosul comunității – provocări și reușite; programe probaționale aplicate persoanelor liberate de răspundere și pedeapsă penală – practica națională; asigurarea supravegherii condamnaților liberaţi condiţionat de pedeapsă înainte de termen; conlucrarea serviciului de probațiune cu autoritățile naționale în procesul acordării de asistenţă şi consiliere persoanelor eliberate din locurile de detenţie în scopul resocializării acestora; monitorizarea electronică – evoluție legislativă și parcursul implementării.

Formatul discuțiilor a permis realizarea unui dialog multisectorial și multidimensional, iar la final, participanții au venit cu unele recomandări pentru viitoarea cooperare. 

Recomandări făcute de participanți în cadrul conferinței naționale „Panorama sistemului de probațiune în Republica Moldova”

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului “Promovarea programelor probaționale, la nivel național, în calitate de alternative la detenție”, implementat de Asociația pentru Justiție Penală Participativă (AJPP) în parteneriat cu lnspectoratul Național de Probațiune (INP), cu sprijinul financiar al Ambasadei Regatului Țărilor de Jos. 

telegram