Şcoala de vară “Cunoaşte-ţi drepturile”În cadrul Campaniei dedicate  Zilei Internaţionale pentru susţinerea victimelor torturii - 26 Iunie, care are loc în perioada de 15 - 30 iunie, RCTV “Memoria”, în parteneriat cu alte organizaţii din domeniul Drepturilor Omului din Republica Moldova, organizează o serie de activităţi pentru susţinerea victimelor, combaterea impunităţii şi  promovarea edificării unei societăţi fără tortură.

DSCN0324-1Aceasta Campanie reprezintă o oportunitate pentru a ne exprima solidaritatea faţă de victimele torturii şi faţă de familiile acestora, reamintind astfel, că fenomenul torturii în Republica Moldova nu trebuie negat sau neglijat de către autorităţi, ci dimpotrivă sînt necesare eforturi în comun cu societatea civilă în vederea stopării abuzurilor şi eradicării fenomenului torturii.

În acest context, în perioada 18-20 iunie 2010, pe teritoriul complexului de agrement de la Vadul lui Voda, RCTV „Memoria”, a organizat şcoala de vară „Cunoaşte-ţi drepturile”, pentru 23 de beneficiari ai Centrului, victime recente ale torturii, care s-au arătat dispuşi să socializeze şi să discute despre problemele comune.

Evidenţiem că această Şcoală de vară a urmărit următoarele scopuri: a) familiarizarea participanţilor cu drepturile fundamentale ale omului  b) dezvoltarea  abilităţilor de comunicare cu presa şi cu publicul larg despre problematica torturii în Republica Moldova, inclusiv arta oratorică; c) informarea beneficiarilor cu privire la asistenţa de reabilitare medico-socială şi legală.

În calitate de formatori au participat persoane implicate în procesul de reabilitare a victimelor torturii (echipa RCTV Memoria), reprezentanţi ai altor ONG-uri: Amnesty International Moldova, Promo-Lex, Hyde Park, precum şi jurnalişti.

Reprezentanţii mass-media au evidenţiat necesitatea sensibilizării continue a opiniei publice şi a informării societăţii, dar şi a factorilor de decizie, cu privire la cazurile de utilizare a torturii şi a consecinţelor acesteia în Republica Moldova. De asemenea, s-a discutat cu privire la procesul de reintegrare în societate a victimelor torturii, dar şi s-au încurajat participanţii la eveniment să relateze despre experienţa trăită, prin intermediul mijloacelor mass-media, aceasta fiind un aliat de încredere în lupta pentru respectarea şi revendicarea drepturilor.

Ca rezultat al discuţiilor cu jurnaliştii, participanţii au propus crearea unui Club de presă, unde s-ar aborda subiecte ce ţin de fenomenul torturii şi altor tratamente inumane şi/sau degradante, cu care încă se confruntă societatea noastră.

În acest context, echipa RCTV “Memoria” aduce mulţumiri participanţilor, reprezentaţilor ONG-urilor: Alexandru Postica, Viorel Barbănouă, Ion Guzun, a presei: Corneliei Cozonac si Irinei Nechit, pentru implicare şi   interesul manifestat pentru acest eveniment.

Evenimentul a fost organizat cu suportul financiar al IRCT (International Rehabilitation Council for Torture Victims), prin Programul de susţinere a Centrelor din Reţeaua Internaţională.

Pentru mai multe detalii, ne puteţi contacta la:

RCTV  “Memoria"

Str. Frumoasa 26/2, Chişinău, MD-2009, Republica Moldova  

Tel:+ (373 22) 72 49 33; + (373 22) 28 73 49; Email: memoria@mdl.net; www.memoria.md

Articol adaugat de: Cristina Grigoreanu
Alte articole de la acest autor: