Declaratia ONG-urilor pentru drepturile omului din 26 ianuarie 2010

Preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii,

dlui Dumitru Visterniceanu

Mun. Chişinău, str. M. Kogălniceanu 70

 

Preşedintelui interimar al Republicii Moldova,

dlui Mihai Ghimpu

Mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 154

 

Preşedintelui Comisiei de anchetă pentru elucidarea
cauzelor şi consecinţelor evenimentelor de după 5 aprilie 2009

dlui Vitalie Nagacevschi

Mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 105

 

Procurorului General,

dlui Valeriu Zubco

Mun. Chişinău, str. Bănulescu Bodoni 26

 

Ministrului Afacerilor Interne,

dlui Victor Catan

Mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 75

 

D E C L A R A Ţ I E

 

 

Prin prezenta, organizaţiile semnatare,

 

Îşi exprimă dezamăgirea faţă procesul de examinare a plângerilor de către Consiliul Superior al Magistraturii în legătură cu comportamentul unor judecători care au examinat cauzele persoanelor care au participat la evenimentele din aprilie 2009, inclusiv plângerea depusă de Oxana şi Liudmila Radu. Până la moment, CSM nu s-a autosesizat în privinţa examinării cauzelor din aprilie 2009 de către alţi magistraţi. Este necesară intentarea acţiunilor disciplinare pentru abaterile comise şi atitudinea care a dăunat grav şi iremediabil prestigiul şi imaginea justiţiei Republicii Moldova

Îndeamnă Consiliul Superior al Magistraturii să asigure aplicarea corectă şi uniformă a legislaţiei, bazându-se pe principiile legalităţii şi supremaţiei legii. CSM este chemat să-şi revizuiască hotărârea referitoare la judecătorul Dorin Popovici din 16.11.2009 şi de a nu se limita doar la plângerile depuse de cetăţeni sau avocaţi, dar să facă uz de dreptul de autosesizare referitoare la toţi judecătorii care au participat la examinarea cauzelor legate de evenimentele din aprilie 2009, comise cu încălcări de procedură.

Condamnă activitatea altor instituţii publice, menite să examineze cauzele din aprilie. Şi anume, organele de urmărire penală continuă să tergiverseze investigaţiile. Până la 30.12.2009, la Procuratură au fost depuse 106 plângeri legate de relele tratamente şi aplicarea torturii în urma evenimentelor din aprilie. Până la moment, în baza acestor plângeri au fost iniţiate 43 de cauze penale, în judecată fiind trimise doar 6 dosare în privinţa a 11 colaboratori de poliţie. Procuratura nu s-a exprimat asupra iniţierii urmăririi penale împotriva judecătorilor şi nu informează publicul despre fiecare caz trimis în judecată, ceea ce ar permite monitorizarea acestora.

Îşi exprimă îngrijorarea că Ministerul Afacerilor Interne nu i-a suspendat din funcţie pe toţi colaboratorii de poliţie împotriva cărora s-a iniţiat urmărirea penală. Colaboratorii de poliţie, care continuă să activeze, intimidează victimele prin însăşi prezenţa acestora în instituţiile respective. Mai mult, aceştia au acces direct la materiale din dosare şi ar putea prejudicia ancheta şi eficienţa acesteia.

Îşi exprimă nedumerirea faţă de lipsa informaţiei permanente din partea Comisiei de anchetă pentru elucidarea cauzelor şi consecinţelor evenimentelor de după 5 aprilie 2009, care ar fi utilă societăţii şi ar încuraja victimele acestor evenimente şi alţi actori interesaţi, să apară în faţa Comisiei, cu informaţii importante.

În virtutea celor declarate, solicităm:

-          Consiliului Superior al Magistraturii, de a examina toate cauzele legate de evenimentele din aprilie în care au participat judecătorii, pentru a asigura tragerea la răspundere disciplinară a tuturor judecătorilor care au încălcat normele de procedură şi etică judiciară,

-          Procuraturii Generale şi Ministerului Afacerilor de Interne de a suspenda toţi procurorii responsabili de supravegherea locurilor de detenţie şi colaboratorii de poliţie, care au fost de serviciu în zilele 5-10 aprilie în municipiul Chişinău şi alte localităţi, în care au fost semnale de încălcări, pentru a asigura examinarea obiectivă a plângerilor depuse,

-          Procuraturii Generale, de a efectua o anchetă eficientă şi adecvată a plângerilor legate de evenimentele din aprilie şi de a face publice toate dosarele trimise în judecată,

-          Comisiei de anchetă pentru elucidarea cauzelor şi consecinţelor evenimentelor de după 5 aprilie 2009, de a face public mersul investigaţiilor, inclusiv dificultăţile întâmpinate şi apelul la ajutorul societăţii civile şi a altor actori, dacă va fi necesar.

 

Chişinău, 26 Ianuarie 2010

 

Semnatari:

Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM)

Asociaţia “Promo-Lex”

Centrul pentru Reabilitare a Victimelor Torturii “MEMORIA”

Centrul de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului (CReDO)

Organizaţia Obştească “Juriştii pentru Drepturile Omului”

Centrul Naţional al Romilor

Amnesty International Moldova

Asociaţia Civică “Hyde Park”