Acțiuni locale privind abilitarea cetățenilor în raionul BriceniÎn perioada octombrie - noiembrie 2021, AO “Pro Cooperare Regională”, implementează un set de activități locale privind abilitarea cetățenilor în raionul Briceni. Activitățile sunt parte a proiectului “Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și finanțate de către Uniunea Europeană, în coordonare cu proiectul GIZ ”Modernizarea serviciilor publice locale în RM”.

Scopul acestor acțiuni este de a informa cetățenii localităților Balasinești, Larga, Colicăuți, Pererita, Șirăuți privind bunele practici de participare civică pentru dezvoltarea locală durabilă, protecția mediului, eficienței energetice în școli și importanței educației eco pentru tânăra generație.

Respectiv, unitățile de învățământ din localitățile menționate au participat la programul de dezvoltare instituțională și educație ecologică: Green School (Școala ecologică).

În acest context, școlile respective, împreună cu un total de 82 profesori, peste 660 de elevi și părinții acestora s-au mobilizat și au participat în cadrul celor 3 concursuri desfășurate:

  1. Concursul de colectare a maculaturii.

În total, în cadrul celor 5 instituții beneficiare din raionul Briceni, a fost colectată o cantitate de 9 471 kg maculatură.

  1. Concurs de colectare a bateriilor uzate;

În total, în cadrul celor 5 instituții beneficiare din raionul Briceni, a fost colectată o cantitate de 43,9 kg baterii uzate.

  1. Concurs de desen „Contribuția mea la ecologizarea satului meu natal”;

La concurs au participat 287 elevi ai claselor primare I-IV. În rezultatul concursului 45 fete si 31 băieți au fost premiați cu rechizite pentru pictură.

În rezultatul concursurilor, atât instituțiile de învățământ cât și elevii participanți au fost premiați. Instituțiile de învățământ au fost premiate cu echipament IT (laptop, ecran pentru proiectare, proiector, tablă interactivă), iar elevii cu rechizite pentru pictură.

Simultan cu concursurile derulate au fost organizate și acțiuni de informare, conștientizare și abilitare a cetățenilor din localitățile participante în concurs. Respectiv, au fost elaborare și distribuite 2 000 pliante informative ”Cum să fii mai verde”. Scopul acțiunilor a fost de a informa cetățenii localităților Balasinești, Larga, Colicăuți, Pererita, Șirăuți despre bunele practici de participare civică pentru dezvoltarea locală durabilă și protecției mediului, eficienței energetice în școli și importanței educației eco pentru tânăra generație. Activitatea a fost realizată prin intermediul tinerilor/elevilor din instituțiile de învățământ în parteneriat cu părinții acestora.