Apel cu privire la sporirea transparenţei actului decizionalReafirmându-şi disponibilitatea colaborării cu structurile centrale ale statului în vederea stabilirii unui dialog şi parteneriat constructiv între cele două sectoare (de stat şi civil),

Considerând că activitatea autorităţilor publice centrale este insuficient de transparentă, prin faptul că nu întotdeauna se respectă principiile şi cerinţele privind consultarea părţilor interesate, solicitarea observaţiilor şi a contribuţiilor din partea societăţii,

Consiliul Naţional al ONG din R. Moldova face apel către partidele politice aflate la guvernare să asigure transparenţa deplină a actului decizional al autorităţilor publice centrale.

Astfel, Consiliul Naţional al ONG recomandă autorităţilor publice centrale:

Preşedintelui Republicii Moldova:

- să contribuie la asigurarea transparenţei proiectelor de decrete, iniţiativele legislative, avize prin reflectată integrală a acestora pe pagina electronică a Preşedinţiei.

Parlamentului Republicii Moldova:

- să reia şi să consolideze procesul de consultare cu societatea civilă; comisiile permanente ale     Parlamentului să adopte proceduri transparente în activitatea lor şi să asigure consultarea părţilor interesate;

- să elaboreze o nouă pagină electronică (web) care va facilita contribuţia părţilor interesate la elaborarea actului decizional, va reflecta în întregime procesul de luare a deciziilor şi activitatea comisiilor, şedinţelor plenare şi a altor şedinţe colegiale.

Guvernului Republicii Moldova:

- să adopte în regim de urgenţă Regulamentul privind aplicarea Legii privind transparenţa în procesul decizional la nivelul Guvernului, a ministerelor, altor structuri guvernamentale şi APL, de asemenea, să asigure implementarea acestuia.

Consiliul Naţional al ONG-urilor solicită autorităţilor publice centrale, inclusiv Parlamentului R. Moldova, comisiilor parlamentare permanente, Guvernului R. Moldova, colegiilor ministeriale, agenţiilor de reglementare, să asigure transmisiunea în direct a şedinţelor şi depozitarea înregistrărilor pentru utilizare publică; publicarea pe paginile electronice ale instituţiilor publice centrale a tuturor proiectelor de acte normative şi legislative aflate în procesul de iniţiere, elaborare, avizare, astfel încât părţile interesate să poată face cunoştinţă cu textul integral al proiectului documentului şi informaţiile justificative, observaţiile şi avizele părţilor interesate.

Consiliul Naţional al ONG-urilor din R. Moldova îşi exprimă în continuare disponibilitatea de colaborare cu autorităţile în scopul asigurării transparenţei procesului decizional şi sporirii încrederii cetăţenilor în activitatea organelor publice.

 

Anexăm un document elaborat de CReDO, pentru a oferi suport acestui apel.

 

Cu respect, Membrii Consiliului Naţional al ONG din R. Moldova

 

Consiliul Naţional al ONG din R. Moldova (Consiliul ONG)

Adresa pentru corespondenţă: CP 3063, MD 2072, Chisinau, R. Moldova

Telefonul Secretarului General al Consiliului ONG: + 373 79 45 00 28

E-mail: secretariat@tineriliberi.md / tineri.liberi@gmail.com

www.consiliulong.md / www.publictv.md / www.contact.md / www.credo.md / www.eco-tiras.org / www.tineriliberi.md / www.cntm.md  www.progen.md / www.promolex.md / www.millenium.ong.md/ www.alianta.md