Semnarea Acordului separat KfW – ADR Centru175990225 211374863720383 4801833227224496051 nCa urmare a semnarii acordurilor financiare și de grant în valoare de 10 milioane euro  în cadrul proiectului finanțat de Guvernul Germna prin intermediul KfW ,,Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Molodova Centrală,, ADR Centru, în calitate de implementator al proiectului a semnat recent Acordul separat cu Banca germană KfW.

Acordul semnat asigură continuitatea proiectului prin inițierea fazei II a programului și implementarea măsurilor de suport și consultanță orientate spre dezvoltarea instituțională a operatorilor de apă din zona proiectului.

Din valoarea suplimentară a grantului de 10 milioane euro, 8,5 milioane urmează a fi utilizate pentru investiții în infrastructura de apă din localitățile vizate în proiect, respectiv satele din raioanele Strășeni și Călărași conform listei de prioritizare a investițiilor.

Grantul în sumă de 1,5 miloane euro va permite inițierea unui șir de măsuri ce vor asigura procesul de regionalizare și creștere a capacităților manageriale din cadrul operatorilor de apă din raioanele Strășeni și Călărași. Ca urmare a consultanței oferite vor fi elaborate un șir de documente strategice importante: strategii de dezvoltare și business planuri, evaluare a performanței instituționale, suport în managementul financiar și tarifar  precum și diverse seminare de instruire și campanii de conștientizare și informare.

Ca urmare, ADR Centru a inițiat coordonarea și ajustarea acordului adițional ce urmează a fi semnat cu compania germană  Consulting Engineers Salzgitter GmbH, care din data de 15 septembrie 2020 a initiat lucrările de proiectare pentru magistrala Chișinău -Strășeni-Călărași și a elaborat proiectele tehnice preliminare pentru alte 4 localitați din Strășeni și Calarasi.

La moment bugetul total al proiectului constituie 28 050 000 euro, fiind acoperit prin grantul guvernului German în valoare de 25 000 000 euro și contribuția FNDR 3 050 000 euro. Valorificarea integrală a surselor financiare disponibile este planificată pînă la finele anului  2025.