Fundaţia Eurasia a obţinut un grant oferit de către Sida pentru continuarea eforturilor de consolidare a sistemelor democratice

La 3 noiembrie 2009 a fost înregistrată Fundaţia Est-Europeană (FEE), care va fi organizaţia succesoare a Fundaţiei Eurasia (FE) în Moldova. Noua fundaţie va continua activitatea Fundaţiei Eurasia, pe care aceasta a desfăşurat-o timp de 11 ani în domeniul promovării democraţiei şi consolidării economiei de piaţă în Moldova. Urmând modelul său de succes, FE va transfera strategia sa programatică şi resursele sale financiare către echipa locală a Fundaţiei Est-Europene.

Pentru a continua eforturile de consolidare a sistemelor democratice în Moldova şi a susţine dezvoltarea instituţională a Fundaţiei Est-Europene recent înregistrate, FE a obţinut suport financiar în sumă de 2,5 milioane dolari SUA de la Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida/Asdi). Această iniţiativă este co-finanţată de către Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID).


Prin acest grant se va oferi suport Fundaţiei Est-Europene pentru a consolida eforturile cetăţenilor din Moldova ca ulterior să-şi asume responsabilitatea pentru prosperarea lor civică şi economică; şi pentru a susţine dezvoltarea durabilă prin intermediul programelor educaţionale, asistenţei tehnice şi programelor de granturi care promovează democraţia, consolidează buna guvernare şi contribuie la prosperitatea economică. Resursele oferite vor fi alocate pentru realizarea a trei programe principale: Dezvoltare Economică, Promovarea Bunei Guvernări şi Acţiuni Sociale. În implementarea acestor programe FEE, se va ghida de principiile de egalitate şi nediscriminare. Aceste programe vor fi administrate de către Reprezentanţa din Moldova a Fundaţiei Eurasia, până în momentul în care FEE îşi va începe nemijlocit activitatea.


Programul de Dezvoltare Economică se va axa pe: (i) crearea oportunităţilor economice la nivel local pentru cetăţenii din comunităţile rurale şi urbane prin intermediul asistenţei în domeniul creării mediului de afaceri care încurajează investiţiile directe străine şi (ii) dezvoltarea iniţiativelor orientate spre promovarea economiei de piaţă. Activităţile de Dezvoltare Economică vor cuprinde proiecte în domeniul eficienţei energetice şi a resurselor alternative de energie, cât şi proiecte cere vor oferi suport pentru iniţiative în domeniul afacerilor şi educaţiei economice.


Cel de-al doilea program, Buna Guvernare va continua activităţile de succes ale FE din domeniul promovării alegerilor libere şi corecte, Integrării Europene, iniţiativelor anti-corupţie, politicilor publice şi dezvoltării mass-mediei independente.


Prin intermediul programului de Acţiuni Sociale, FEE va încuraja companiile private să participe la soluţionarea problemelor de dezvoltare durabilă a Moldovei, prin facilitarea parteneriatelor dintre ONG-uri, sectorul privat şi autorităţile publice locale. Proiectele vor promova printre companiile private conceptul de responsabilitate socială corporativă şi conceptul de donaţii sau contribuţii cu impact social semnificativ, îmbunătăţind, astfel, competitivitatea companiilor pe termen lung.


De asemenea, grantul oferit de către Sida presupune un Program de Grant-uri Deschise pentru ONG-urile locale, mass-media şi alte organizaţii non-profit. Programul va oferi resurse pentru iniţiativele inovatoare sau care răspund necesităţilor critice şi imediate ale ţării şi care se vor regăsi în priorităţile programatice ale FEE. Ulterior, programele şi grant-urile Fundaţiei Eurasia din Moldova vor fi transferate către Fundaţia Est-Europeană, care va fi lansată în primăvara anului 2010.


Fundaţia Eurasia a investit în jur de 360 milioane USD în Afganistan, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Kazahstan, Republica Kirghiză, Moldova, Rusia, Tadjikistan, Turkmenistan, Ucraina şi Uzbekistan prin acordarea a peste 8 400 de grant-uri şi programe de asistenţă tehnică.


Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi Coordonatorul pentru Comunicare al Fundaţiei Eurasia în Moldova, Carolina Blajin la tel. (+373-22) 235-343 ext. 118 sau cblajin@eurasia.md