Drepturile Omului în Republica Moldova: Premizele din 2007-2008 şi situaţia din 2009_article_1259136006_copyLa data de 24 Noiembrie 2009, Asociaţia Promo-LEX a organizat masa rotundă „Drepturile Omului în Republica Moldova: Premizele din 2007-2008 şi situaţia din 2009”.

Această masă rotundă reprezintă o continuare a activităţii Asociaţiei Promo-LEX, care acordă asistenţă juridică, monitorizează drepturile omului, efectuează litigare strategică şi campanii de advocacy în domeniul drepturilor omului.
În cadrul mesei rotunde, Asociaţia Promo-LEX a prezentat Raportul “Drepturile Omului în Moldova 2007-2008” publicat cu suportul Asociaţiei Avocaţilor Americani / Iniţiativa pentru Supremaţia Legii, Moldova (ABA/ROLI) prin Agenţia Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltare Internaţională (USAID).

Ion Manole, Preşedintele Asociaţiei Promo-LEX, a menţionat „În baza constatărilor Asociaţiei Promo-LEX, cât şi ai altor actori putem concluziona că pe parcursul anilor 2007-2008 au fost identificate un şir de probleme sistematice care pot duce la violarea unor drepturi garantate de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. Cadrul legal în prezent în vigoare prevede că plângerile de tratament ilegal să fie pe deplin examinate, dar situaţia în acest sens este destul de critică, care arată multe cazuri în care, din diverse motive, de anchetă trece încet şi ineficient. "

Concluziile şi recomandările acestui raport sunt prezentate pe scurt mai jos:

Dreptul la libertatea individuală şi siguranţa persoanei. Cifrele demonstrează că cel puţin 30% din persoanele reţinute penal au fost private de libertate nejustificat, în privinţa acestora nefiind emise mandate de arestare. Totodată, s-a menţinut tendinţa de privare arbitrară de libertate pentru comiterea contravenţiilor administrative, în special pentru a cerceta eventualele implicaţii penale a persoanei. Cifrele demonstrează că circa 60% din reţinerile administrative, pe categoriile de contravenţii legate de nesubordonare, opunere de rezistenţă sau ultragiere a colaboratorilor organelor de drept, pot fi considerate nejustificate.

Dreptul la un proces echitabil. Raportul prezintă exemple de cazuri ce ţin de nerespectarea de către procurori a prezumţiei de nevinovăţie, nerespectarea termenelor rezonabile pentru examinarea cauzelor, mimarea anchetării cazurilor de tortură, precum şi de lipsa transparenţei la suspendarea cazurilor penale.

Drepturile electorale. În perioada de referinţă au fost efectuate modificări în legislaţia electorală, care în general au trezit suspiciuni ale opiniei publice. Astfel, a fost ridicat pragul electoral de la 4 la 6%, au fost restricţionate drepturile persoanelor cu dublă sau multiplă cetăţenie şi au fost interzise blocurile electorale. Toate aceste modificări au fost lipsite de argumente logice, consecvente şi discutate transparent sau democratic cu opinia publică şi societatea civilă.

Dreptul la proprietate. Referitor la respectarea dreptului de proprietate pe parcursul anilor de referinţă au fost sesizate aceleaşi încălcări tipice care au fost atestate şi în anii precedenţi. În special se are în vedere încălcarea drepturilor foştilor deportaţi şi deţinuţi politici, consecinţele privatizării defectuoase a întreprinderilor, violarea dreptului de proprietate în regiunea de est a RM, netransparenţa operaţiunilor fiscale, exproprierea terenurilor.

Dreptul la informaţie. Accesul la informaţie a devenit o problemă acută, mai ales că s-a observat tendinţa autorităţilor de împiedica accesul la informaţie pe motive formale, neântemeiate. Este evidentă discrepanţa dintre declaraţiile oficialilor privind importanţa accesului la informaţie şi a transparenţei în procesul decizional şi realitatea propriu zisă. De asemenea lipseşte un control sistematic şi riguros asupra aplicării legislaţiei în domeniu de către Guvern şi Parlament.

Dreptul la întrunire. În anul 2007 s-au depistat mai multe cazuri de violare a dreptului la libertatea întrunirilor, însă datorită noii legi privind întrunirile din 22.02.2008 s-a observat o dinamică pozitivă a respectării acestui drept, cu toate acestea finele anului 2008 au culminat cu acţiuni ieşite din comun ale autorităţile care au violat flagrant şi intenţionat dreptul la libera întrunire.

Dreptul la muncă şi drepturile sociale. În perioada 2007-2008 dreptul la muncă şi protecţie socială a fost deseori încălcat. Deşi au fost implementate proiecte în domeniul dat, s-au adoptat un şir de hotărâri de Guvern, numărul cazurilor de încălcare a dreptului la un trai decent, la asistenţă şi protecţie socială, la ocrotirea sănătăţii, la protecţie împotriva şomajului etc. este în continuă creştere. Potrivit unor estimări sub limita sărăciei trăiesc cca 40% din populaţia ţării.

Regiunea Transnistreană. Situaţia locuitorilor din regiunea transnistreană rămâne a fi una gravă. Aceştia nu beneficiază de asistenţă şi protecţie socială din partea statului. Autorităţile constituţionale au motivat incompetenţa lor de a le asigura drepturile sociale prin situaţia politică, funcţionarea unui sistem separat de protecţie socială în teritoriu, prin impedimentele cu care se confruntă în implementarea legilor etc.
Rata de persoane private de libertate în regiunea transnistreană fiind de peste 6 ori mai mare ca media în ţările membre ale Consiliului Europei.

Studiul în limbile engleză, română şi rusă este disponibil pe pagina web al Asociaţiei Promo-LEX