O nouă generație de bibliotecari instruiți în Educație Mediatică și InformaționalăPe 5 iulie Irex Europe a înmânat certificate de absolvire a cursului de Educație Mediatică și Informațională celor 13 bibliotecari, care și-au propus să devină formatori în acest domeniu. Ei urmează să-și împărtășească cunoștințele acumulate cu alți membri ai comunității, astfel  propagând dezvoltarea gândirii critice în raport cu informațiile apărute în presă.

Bibliotecarii din bibliotecile publice și școlare au fost selectați în urma unui concurs de formulare și au avut parte de 2 etape de instruiri. Prima rundă de 3 zile a a vut loc în perioada 6-8 martie, iar cea de-a doua pe 3-5 iulie, ambele instruiri desfășurându-se în incinta Centrul de Formare Profesională Continuă al BNRM.

Bibliotecarii au fost ghidați pe parcursul instruirii de mentora și formatoarea în Educație Mediatică și Informațională, Natalia Grîu, care este și autoarea manualului digital de Educație mediatică și informațională pentru bibliotecari. Pe parcursul celor 6 zile de training, bibliotecarii au făcut cunoștință cu: funcțiile media, mijloacele de comunicare în masă, tipurile de persă, publicitatea, fenomenele manipulării, propagandei, hărțuirii online, sextingului, dependența online. Au învățat ce este securitate online, cum se definește un cetățean activ, ce este neticheta, dezinhibiția online, etica și deontologia profesională etc.

Victoria Vasilica, șefa secției de Studii și Cercetări la Biblioteca Naționala a RM, participantă la instruirea pentru formatori: ” A fost o experiență inedită, care ne-a permis să explorăm toate fațetele Educației Mediatice și Informaționale, oferindu-ne instrumentele necesare pentru analiza critică a informației ce apare în presă. Un training util și interesant pentru dezvoltarea noastră personală și profesională”.

După absolvirea cursului, cele 12  bibliotecare și singurul bibliotecar, care este colaborator la Penitenciarul de la Brănești, Orhei au fost îndemnați să organizeze instruiri și alte activități de promovare a Educației Mediatice Informaționale la ei în instituții sau localitate. Ei vor avea posibilitatea să participe la un concurs de formulare pentru amenajarea unei zone media în biblioteca lor.

Trainingul este organizat în cadrul proiectului "Consolidarea Presei lndependente și a Educației Mediatice în Moldova" derulat de IREX Europe, în parteneriat cu ABRM și cu suportul financiar al Biroului pentru Democrație, Drepturile Omului și Muncii al Departamentului de Stat American.grup1 mascagrup 3 mascadiploma 1