Cum să raportezi sumele 2 procente?Dacă ai primit sume din direcționarea a 2% din impozit pe venit în anul 2017, nu uita să le raportezi până la 25 martie 2020. 

Află cum să raportezi sumele 2%, accesând infograficul disponibil aici: https://bit.ly/3cCOlS7

Codul Fiscal și Regulamentul 2% prevăd că beneficiarii care au primit mijloace financiare în urma desemnării procentuale trebuie să depună la Serviciul Fiscal de Stat rapoarte privind modul de utilizare a acestor sume[1]. Rapoartele trebuie depuse cu respectarea următoarelor condiții:

Condiții de raportare

Explicație

1

În termenul stabilit de legislația fiscală pentru depunerea declarațiilor cu privire la impozitul pe venit pentru anul următor celui în care a expirat perioada de utilizare a sumelor de desemnare procentuală

Potrivit codului fiscal, depunerea declarațiilor cu privire la impozitul pe venit pentru anul următor celui în care a expirat perioada de utilizare a sumelor procentuale este 25 martie a anului în care a expirat perioada de utilizare a sumelor din desemnarea procentuală.

2

Potrivit unui model stabilit de către Ministerul Finanțelor

Raportarea privind utilizarea sumelor provenite din mecanismul de desemnare procentuală are loc în baza formularului tipizat al Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale (ONG2017)

3

Se referă pentru fiecare an separat

Raportul trebuie să include separat toți anii de utilizare (cele două perioade fiscale și perioada fiscală în care a fost făcut desemnarea)  


Formularul de raportare al sumelor obținute în urma desemnării procentuale  

La 18 ianuarie 2018, prin ordinul Ministrului Finanțelor a fost aprobat un nou model al declarației cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale (Formularul ONG17)[2]. Noul formular înlocuiește formularul precedent de raportare (VEN12) destinat declarației cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale. În același timp, noul formular include o anexă dedicată special raportării sumelor primite și utilizate din desemnarea procentuală, care constituie, de facto, raportul financiar care urmează a fi completat de către organizațiile beneficiare. Raportul financiar include următorii indicatori de evidență:

Indicatori

 
1  

Sumele desemnate procentual (lei)

 

 Suma cheltuielilor TOTAL (lei)

 

Cheltuieli suportate pentru activităţi de utilitate publică (lei)

Căsuța se referă la cheltuielile suportate pentru activitățile de utilitate publică. Această căsuță se completează doar de către asociații obștești/fundații/instituții private

Cheltuieli suportate pentru activităţi sociale, morale, culturale sau de caritate (lei)

Căsuța se referă la cheltuielile suportate pentru activitățile de utilitate publică. Această căsuță se completează doar de cultele religioase

Acoperirea cheltuielilor administrative (lei)

 

Sume ale desemnării procentuale rămase la sfârşitul perioadei fiscale (lei)

 

Extras din Anexa 1D/ Raport financiar privind modul de utilizare a sumelor de desemnare procentuală

Potrivit prevederilor din Regulamentul 2%, obligația raportării modului de utilizare a mijloacelor financiare în urma desemnării procentuale survine în anul următor celui în care a expirat perioada de utilizare a sumelor de desemnare procentuală. De exemplu, organizațiile care au primit sume 2% în anul 2017 trebuie să raporteze despre utilizarea acestor sume până la 25 martie 2020.

În practică, acest lucru înseamnă că sumele din desemnarea procentuală obținute în anul 2017, vor fi  utilizate în perioada 1 octombrie 2017 -  31 decembrie 2019 și urmează a fi raportate cel târziu la 25 martie 2020. În raportul financiar urmează a fi incluse informațiile cu privire la suma obținută, perioada fiscală în care a fost utilizată și destinația cheltuielilor din aceste sume.

În continuare, vom prezenta modul de completare a fiecărei căsuțe din raportul financiar privind utilizarea sumelor 2%:

Perioada fiscală în care a fost efectuată desemnarea procentuală

Prima perioadă fiscală după perioada fiscală în care a fost efectuată desemnarea procentuală

A doua perioadă fiscală după perioada fiscală în care a fost efectuată desemnarea procentuală

Sume rămase din desemnarea procentuală la sfârșitul perioadei fiscale (lei)

2

3

4

5

În coloana 2 se va indica perioada fiscală în care au fost desemnate procentual sumele menționate.

În coloana 3 se va indica prima perioadă fiscală după perioada fiscală în care a fost efectuată desemnarea procentuală.

În coloana 4 se va indica a doua perioadă fiscală după perioada fiscală în care a fost efectuată desemnarea procentuală.

În coloana 5 se vor indica sumele neutilizate şi care urmează a fi restituite la buget până la data-limită de depunere a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale.

Extras din Anexa 1D/ Raport financiar privind modul de utilizare a sumelor de desemnare procentuală

! Precizăm că sumele 2% obținute în 2017 se raportează la 25 martie 2020, sumele 2% obținute în 2018 se raportează la 25 martie 2021 și sumele 2% obținute în 2019 se raportează la 25 martie 2022.

Mai multe detalii privind aplicarea mecanismul 2% găsiți în ghidul disponibil aici: https://bit.ly/3avx5fW 

 

[1] Pct. 30 din Regulamentul cu privire la mecanismul desemnării procentuale, Citat supra.

[2] Ministerul Finanțelor, Ordin nr. 8 din 15 ianuarie 2018 privind aprobarea formularului tipizat al Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru organizaţiile necomerciale, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 27-32 art. 94 din 26 ianuarie 2018: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=374017.