Cadrul legal privind activitatea Autorității Naționale de Integritate discutată de experți și diferiți actori ai sistemului de justițieUn nou eveniment dedicat eficientizării mecanismelor de integritate este organizat la Chișinău pe 13-14 februarie 2020 de către Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) în colaborare cu Autoritatea Națională de Integritate din Republica Moldova (ANI) și Expert Forum din România. Masa rotundă „Competențele Autorității Naționale de Integritate și practica judiciară în materie de control al averii, intereselor personale, precum și respectării regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților și al restricțiilor” invită la discuții despre cadrul legal privind activitatea ANI și problemele întâlnite în practica judiciară cu privire la actele întocmite de ANI.

Pentru un schimb de experiență, la eveniment participă în calitate de expert dl Horațiu PĂTRAȘCU, judecător la Înalta Curte de Casație si Justiție din România. La eveniment au fost invitați reprezentanți ai Centrului Național Anticorupție, Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Procuraturii Generale și Procuraturii Anticorupție, precum și judecători de la diferite nivele de jurisdicție.

În prima zi a mesei rotunde au fost abordate subiectele privind procedura de control a ANI și conflictele de interese. Au fost discutate condițiile de formă și de fond ale sesizării, autosesizarea, gestionarea petițiilor anonime, indicii de fictivitate a tranzacțiilor, interesul personal în contextul reglementării conflictului de interese și prejudiciul cauzat statului prin conflictul de interese. A doua zi  este dedicată subiectelor privind procedura judiciară și interacțiunea între ANI, Serviciul Fiscal de Stat și organele de urmărire penală.

Acest eveniment este organizat în cadrul proiectului „Promovarea statului de drept și consolidarea integrității în Republica Moldova” implementat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova în parteneriat cu Expert Forum România, cu suportul financiar al Ambasadei Regatului Țărilor de Jos.