A fost lansat Studiul privind Contractarea SocialăsocialsadasdsaCentrul CONTACT a lansat Studiul privind Contractarea Socială. Studiul a fost elaborat de către Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Moldova CONTACT în colaborare cu Dna Oxana Miron- doctor în drept, specialist lobby și advocacy și a fost efectuat la inițiativa ECNL în cadrul proiectului Dezvoltarea și Promovarea Filantropiei în Republica Moldova, cu suportul financiar al Guvernului Suediei.

 

Studiul privind Contractarea Socială reprezintă un instrument de referință pentru organizațiile nonguvernamentale din Republica Moldova în vederea posibilității contractării serviciilor sociale.

Cercetarea dezvăluie impedimentele pe care le întâlnesc în activitatea lor organizațiile nonguvernamentale, în calitate de prestator de servicii sociale: imperfecțiunea legislației în vigoare; birocrația exagerată a cadrului normativ; lipsa prevederilor legislative privind contractarea socială în reglementarea parteneriatului public-privat; lacunele în cadrul normativ privind posibilitatea finanțării directe a OSCurilor de către autoritățile publice.

De asemenea cercetarea a evidențiat bunele practici din experiența internațională, care atestă avantajele dezvoltării unor mecanisme de achiziționare și contractare a serviciilor sociale dezvoltate de OSC și conține un șir de recomandări pentru implementarea cu succes a mecanismului de contractare a serviciilor sociale în Republica Moldova.

Varianta electronică a Studiului în limba română poate fi accesat pe pagina web a Centrului CONTACT, la urmatorul link: https://contact.md/doc/studiu%20privind%20contractarea%20social%C4%83.pdf

Pentru mai multe detalii contactați Liliana Porumb, tel:22233947 sau email: lporumb@contact.md