Parcările gratuite din oraș subvenționează posesorrii de automobile, congestia și emisiile de carbona3f20e8c de06 49a0 8c8d 7dd873a8d88dInstitutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) cu susținerea Fundației pentru o Societate Deschisă (FOSI) a organizat, marți , 23 aprilie 2019, o audiere publică privind propunerile de gestionare mult mai eficientă a parcării în mun. Chișinău, dar și găsirea unor soluții de a dezvolta un model potrivit pentru condițiile actuale înregistrate în capitală.

În urma analizei, s-a constatat că în anul 2018, numărul unităților de transport în municipiul Chișinău a crescut cu 30 de autovehicule pe zi. Totodată̆, observând dinamica anilor precedenți (fig. 1), se constată că numărul de autovehicule private crește mai repede decât numărul utilizatorilor de transport public.

„Gestiunea sistemului de parcare reprezintă o provocare pentru autoritățile locale. Până acum nu au fost identificate soluții care să fie acceptate atât de factorul politic, cât și de cetățeni. Dificultatea constă și în faptul că autoritatea locală trebuie să împace deseori obiective care se bat cap în cap: construcția locurilor de parcare și gratuitatea acestor parcări sau fluidizarea traficului și favorizarea transportului public. Mai mult, domeniile de responsabilitate, cum ar fi planificarea, construcția sau controlul, sunt gestionate de direcții diferite sau chiar de instituții diferite. La momentul actual primăria municipiul Chișinău nu are atribuții de punere în aplicare a prevederilor Codului Contravențional cu privire la încălcarea regimului de parcare. Acest lucru necesită eforturi administrative suplimentare, contribuie la creșterea costurilor și încetinește procesul de implementare a noilor tehnologii”, susține Stanislav Ghilețchi.

fig 1

Potrivit autorului, numărul populației în orașul Chișinău continuă să crească, iar acest lucru înseamnă creșterea numărului de automobile în oraș. În anul 2018, la 1000 de locuitori erau înregistrate 281 de automobile (fig. 2). Analizând tendințele și din alte orașe, IPRE constată că și în continuare numărul de automobile în Chișinău va continua să crească, deoarece doar în 10 ani, populația a crescut cu 30 mii de persoane. De asemenea, în aceiași perioadă de referință numărul de familii a crescut cu 96 de mii. Creșterea numărului de familii determină și creșterea numărului de construcții, în mod special construcția de noi apartamente. În anul 2018 în oraș au fost puse în vânzare 5 mii de apartamente noi, dublu față de acum 10 ani. Aceste tendințe se vor păstra și în viitorul apropiat, iar toate aceste familii necesită locuri de parcare pentru propriile automobile.

fig 2

„Terenul și parcarea amenajată pe acesta sunt bunuri limitate. Și atunci când ai un bun limitat, soluția optimă pentru alocarea acelui bun este stabilirea unui preț de echilibru între cerere și ofertă. Cineva trebuie să plătească pentru construcția, amenajarea și menținerea locurilor de parcare. Modalitatea utilizată până acum de subvenționare indirectă a amenajării locurilor de parcare din bugetul general contribuie și mai mult la stimularea creșterii numărului de automobile în oraș. Principiul utilizat în multe orașe din Europa, dar și Statele Unite prevede că rata optimă de ocupare a parcării trebuie sa fie 85%. Daca rata depășește acest nivel, atunci costul este prea jos și autoritățile ratează venituri, în condițiile în care șoferii sunt dispuși să plătească mai mult. Dacă rata este mai joasă, atunci autoritățile au stabilit un preț exagerat. O rată de ocupare de 85% înseamnă un loc liber la fiecare 8 locuri de parcare”, a menționat Stanislav Ghilețchi.

În baza problemelor identificate și a soluțiilor propuse în analiza de politici publice, expertul IPRE a venit cu următoarele opțiuni de soluționare a problemei:

  • Crearea unei noi întreprinderi.Opțiunea respectivă prevede crearea unei întreprinderi municipale, similare cu ÎM „Exdrupo” sau ÎM „Regia Autosalubritate”, care să gestioneze întreg sistemul de parcări din mun. Chișinău. Întreprinderea municipală va fi responsabilă de angajarea și instruirea personalului, de procurarea echipamentului, de construcția, amenajarea și mentenanța locurilor de parcare. Întreprinderea va colecta toți banii din parcare și va fi responsabilă de toate cheltuielile operaționale.
  • Semnarea unui contract de management cu un operator privat. În acest caz, autoritatea locală își va păstra competențele în domeniul politicilor de parcare, cum ar fi locul de amplasare și prețul serviciului, dar va delega funcțiile de angajare a personalului, amenajare și mentenanță a locurilor de parcare și de colectare a fondurilor unui operator privat. Operatorul privat va beneficia de o taxă de management (comision de administrare), restul surselor financiare colectate fiind transmise integral la autoritatea locală.
  • Semnarea unui contract de concesiune cu un operator privat. În acest caz, ultimul va fi responsabil de angajarea și instruirea personalului, de procurarea echipamentului, de construcția, amenajarea și mentenanța locurilor de parcare. Concesionarul va colecta toți banii din parcare, va fi responsabil de toate cheltuielile operaționale și va achita autorităților locale un procent din venitul brut obținut din serviciile de parcare. Procentul va varia în dependență de numărul de parcări, volumul investițiilor, complexitatea lucrărilor, potențialul profit și riscurile operaționale existente.

Analizând avantajele și dezavantajele fiecărei opțiuni, politica publică recomandă adoptarea unei soluții hibride între opțiunea 1 și 2. Aceasta presupune crearea Agenției Municipale de Parcări, dar gestionarea acestor parcări să fie efectuată de către mai mulți operatori privați. Prin intermediul agenției, autoritățile municipale și-ar asigura întreg controlul asupra parcărilor, fără necesitatea de a da în arendă sau în concesiune terenurile municipale/publice, totodată se va asigura implicarea și a sectorului privat, care dispune atât de resurse financiare, cât și de experiență relevantă pentru acest domeniu.

Astfel, Agenția Municipală de Parcări va: inventaria și demarca toate locurile de parcare pentru a stabili tipul de parcare, va determina modalitățile de plată și costul, va aplica marcajul și semnele de circulație, va dezvolta mobilitatea urbană îmbunătățind interacțiunea dintre pietoni și automobilele parcate. Iar, operatorul privat va colecta plata pentru parcare, va aplica amenzi pentru încălcarea regimului de parcare,  va asigura mentenanța locurilor de parcare.

Totodată, Primăria Municipiului Chișinău:

  • va iniția ample dezbateri publice cu cetățenii (rezidenții, locuitorii altor regiuni ale orașului, locuitorii din suburbii etc), mediul de afaceri, autoritățile centrale și alți experți din mediul societății civile;
  • va lua angajamentul că 50% din banii colectați din parcare dintr-o anumită regiune să fie reinvestiți în aceiași zonă pentru dezvoltarea mobilității urbane.

Audierea publică a fost a opta la număr din seria de consultări publice, organizate de IPRE în 2018-2019.

Salvați aici proiectul politicii publice.

Vizionați în reluare Audierea publică aici.

Reamintim că Audierile publice sunt organizate în cadrul Proiectului „Audieri publice pentru Chișinău 2.0”, implementat de IPRE cu susținerea Fundației pentru o Societate Deschisă (FOSI). Până la sfârșitul anului 2019, ne propunem să contribuim la formularea a 12 propuneri de politici publice în domeniul serviciilor publice, transportului public și reformei administrației publice din mun. Chișinău. Activitățile sunt realizate în parteneriat cu Primăria Municipiului Chișinău, PRIMĂRIAMEA și Privesc.eu, precum și un grup de experți independenți din cadrul societății civile.