Adoptarea Legii cu privire la organizațiile necomerciale poate crea premise pentru un climat mai bun de funcționare a societății civile în Republica MoldovaLa 3 mai 2018 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat în prima lectură Legea cu privire la organizațiile necomerciale. Cele mai importante ONG-uri din țară au sprijinit public adoptarea acestei legi, considerând că astfel urmează a fi îmbunătățit substanțial mediul de activitate al sectorului necomercial. Cu toate acestea, adoptarea legii în lectură finală întârzie, alimentând totodată îngrijorările organizațiilor neguvernamentale cu privire la lipsa unei voințe politice necesare pentru îmbunătățirea climatului de activitate al societății civile.

În context, Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) prezintă o notă analitică care recomandă Parlamentului Republicii Moldova să urgenteze adoptarea noii legi cu privire la organizațiile necomerciale. Autorul notei, Alexandru Tănase, judecător Constituțional în demisie și membru al Comisia de la Veneția, constată că prevederile proiectului legii este în deplină conformitate cu recomandările și standardele europene. Această concluzie rezultă din analiza proiectului prin prisma prevederilor Ghidului comun al Comisiei de la Veneția și OSCE/ODIHR privind libertatea de asociere, dar și a avizelor comune ale Comisiei de la Veneția și OSCE/ODIHR emise în cazul România și Ungaria cu privire la unele inițiative legislative conexe activității organizațiilor societății civile.

„Elementul cheie ale acestei legi îl constituie eliminarea măsurilor descurajante asupra activităților societății civile și anume: limitarea posibilităților de ingerințe arbitrare din partea autorităților în activitatea organizațiilor necomerciale; clarificarea termenilor și a condițiilor de înregistrare a ONG-urilor; eliminarea restricțiilor arbitrare de finanțare externă și reglementarea echilibrată a activităților politice ale acestora. Ceea ce este necesar la această etapă, este voința politică de a da o anumite finalitate acestui proces”, este de părere autorul.

Potrivit autorului, primă recomandare ar fi ca Parlamentul nou ales în rezultatul alegerilor din 24 februarie 2019 să-și asume plenar Legea cu privire la organizațiile necomerciale, votată în prima lectură în 3 mai 2018 și să o voteze în a doua lectură în mod prioritar.  

Un asemenea gest ar reprezenta cea mai bună confirmare a dorinței noului legislativ de a îmbunătăți mediul de activitate al sectorului necomercial.

Autorul de asemenea, recomandă Parlamentului Republicii Moldova să adopte legea în lectură finală fără a opera modificări substanțiale, în special care ar limita:

  • finanțarea ONG-urilor;
  • recunoaștere a statutului de utilitate publică;
  • posibilitatea implicării ONG-urilor în desfășurarea activităților politice.

Ce de a treia recomandare vizează procesul adoptării legii în cea de-a doua lectură, în care Parlamentul ar trebuie să verifice expres ca eventualele modificări  operate să fie în concordanță cu prevederile și cu spiritul Ghidului comun al Comisiei de la Veneția și OSCE/ODIHR.

A patra recomandare ar fi ca înainte de a supune legea votării în a doua lectură, eventualele propuneri de modificare să fie discutate în prealabil cu reprezentanții societății civile. Astfel, adoptarea neîntârziată în lectură finală a Legii ar fi un prim pas în restabilirea climatului de încredere dintre putere și societatea civilă. Iar, în conformitate cu cele mai înalte standarde europene, legea ar putea constitui un mesaj important, pe care noul for legislativ îl va transmite societății moldovenești și partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova privind atașamentul său față de valorile democratice.

Pentru mai multe detalii consultați aici documentul.

Menționăm că analiza a fost elaborată  în cadrul proiectului IPRE „Analize Tematice a politicilor publice”, realizat cu susținerea Fundației Konrad Adenauer (KAS) în Republica Moldova. Opiniile reflectate în prezenta publicație aparțin autorilor și nu reflectă neapărat opinia KAS.