Plantăm fapte bune în s. Popeasca, r. Ștefan-VodăO pădure de peste 15 hectare a fost plantată cu ajutorul a peste 200 de voluntari și al reprezentanților Misiunilor Diplomatice, precum și al Agențiilor Europene de Dezvoltare, în Zona Ramsar „Nistrul de Jos”, din satul Popeasca.

În pofida primei zăpezi, sâmbăta, 17 noiembrie curent, sub auspiciul Președinției Austriei în cadrul Uniunii Europene, la invitatia ES dna Christine Freilinger, Ambasador al Austriei în Republica Moldova, voluntarii localnici și cei din Chișinău au participat la plantarea unui teren de 4 ha. La plantare s-au alăturat ES dnul Peter Michalko, Șeful Delegației UE în Republica Moldova, precum și Ambasadori și reprezentanți ai Agențiilor de dezvoltare din țările UE în Republica Moldova.

Evenimentul de plantare a fost organizat de către S.E. BIOTICA, A.O. EcoContact și A.O. Parcurile Viitorului, în cadrul proiectului ”Măsuri de adaptare și reziliență la schimbările climatice și dezvoltarea instituțională în Zona Ramsar „Nistrul de Jos””. Proiectul este implementat cu sprijinul financiar al Agenției Austriece pentru Dezvoltare (ADA) din fondul programului Austriac de Dezvoltare și Cooperare.

forestation1

forestation5

 

 

 

 

Impadurire 17.11 3

 

 

 

Acțiunea reprezintă și un omagiu în memoria D.lui Alexei ANDREEV, Doctor Habilitat, conducătorul SE BIOTICA de peste 13 ani, care a stat la baza promovării valorilor ecologice ale zonei, fiind şi un promotor înflăcărat al creării Parcului Național „Nistrul de Jos”.

Începând cu anul 2012 Societatea Ecologică ”BIOTICA” cu suportul generos al Agenției Austriece pentru Dezvoltare a realizat mai multe activități importante în Zona Ramsar ”Nistrul de Jos” – o zonă valoroasă ce cuprinde habitate naturale și transformate din lunca Nistrului, unde sunt prezente numeroase specii de plante și animale, inclusiv rare.

Pentru a soluționa problema inundațiilor prelungite și secetelor ce duc la degradarea ecosistemelor în zona-nucleu ”Lunca Talmaza” în 2013-2014 a fost proiectată și construită o ecluză și regulile de exploatare a acesteia ce permite reglarea nivelului apelor în luncă. Tot în 2014 în sprijinul eforturilor locale a fost îmbunătățit sistemul de alimentare cu apă potabilă pentru populația din s. Talmaza prin construirea unui nou rezervor de apă în sectorul ”centru” al acestui sat și a conductei de conectare cu fântâna arteziană, ulterior au fost instalatate contoare de apă pentru peste 390 de gospodării din acel sector. În 2015-2016 s-au construit două rezervoare de apă în s. Popeasca, ce le-au înlocuit pe cele vechi și ruginite, pentru aprovizionarea cu apă potabilă de calitate. Tot în 2015 s-au construit 2 ecluze pe Turunciuc, malul stâng al Nistrului, pentru crearea unei boiști, unde peștii din Nistru vor putea depune icre în condiții naturale optime. Suprafața boiștii variază între 4 ha și 19 ha în dependență de nivelul apei ce se revarsă din Nistru.  

În anii 2016-2017 tot cu suportul generos al ADA, a fost reconstruit sistemul anti-viitură din s. Cioburciu pentru a preveni inundațiile ce aveau loc periodic într-o parte a satului și care duceau la pierderi atât pentru locuitori, cât și pentru Primărie. După lucrările ample efectuate, deja în timpul viiturilor din mai 2016 s-a demonstrat ca acest sistem funcţionează şi inundațiile care de obicei aveau loc primăvara în acel an nu au avut loc.

Pe parcursul ultimilor 6 ani cu suportul ADA în zonă au fost efectuate plantări de peste 55 ha pe malul drept al Nistrului și peste 22 ha pe malul stâng. În viitorul apropiat, vor fi plantate și alte peste 15 hectare de fâșii de protecție în cele 13 localități din partea dreaptă și 5 localități din partea stângă a r. Nistru, din componența Zonei Ramsar „Nistrul de Jos”.

În 2018 în continuarea activităților în susținerea dezvoltării Zonei Ramsar ”Nistrul de Jos” în s. Cioburciu a fost efectuată reconstrucția și extinderea unei porțiuni de sistem de aprovizionare cu apă cu o lungime de 3300 m ce a îmbunătățit accesul la apă pentru 103 gospodării, grădinița și câteva magazine din zonă. Ulterior urmează a fi mărită capacitatea unui rezervor de apă în aceeași localitate care se află într-o stare rea și nu poate asigura volumul necesar de apă de calitate populației locale.

În cadrul implementării de către SE BIOTICA și AO EcoContact a proeictului ”Măsuri de adaptare și reziliență la schimbările climatice și dezvoltarea instituțională în Zona Ramsar ”Nistrul de Jos”” (2018-2021) cu suportul financiar al Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare a fost creat Consiliul de Administrare a Zonei ce include reprezentanți ai autorităților locale și raionale, agenți economici, ONG-uri etc. În continuare, în cadrul proiectului vor mai fi efectuate lucrări de îmbunătățire a sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în s. Popeasca, Talmaza, Palanca și Copanca, lucrări de împădurire pe ambele maluri ale Nistrului. Totodată vor fi pregătite documentele pentru crearea Parcului Național și va fi promovată ideea creării unui parc național în această regiune în scopul protejării naturii și a dezvoltării durabile a teritoriului, va fi organizată o campanie de informare a populației, inclusiv studii de vizită în alte arii protejate din țările vecine, acordarea unor granturi mici pentru afacerile conduse de femei, instalarea semnelor de demarcare a diferitor zone de protecție din Zona Ramsar, precum și alte activități importante pentru dezvoltarea rTurn apa Talmazaegiunii și protecția mediului.Turn de apa PopeascaBoiste TurunciucSistem antiviitura Cioburciu

Ecluza Lunca Talmaza