În premieră, Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) Viitorul și Congresul Autorităților Locale (CALM) au început să ofere asistență juridică primăriilorDe curând, Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) ”Viitorul” în parteneriat cu Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) și cu suportul și susținerea financiară a Ambasadei Statelor Unite ale Americii (SUA) în Republica Moldova, au lansat un proiect comun prin care oferă asistență juridică aleșilor locali.

Ideea acestui tip de serviciu juridic comun a izvorât din numărul tot mai mare de situații în care autoritățile locale de nivelul I sunt atacate în instanțe pe motive care țin de aplciarea sau neaplicarea unor proceduri legale, sau întemeiate pe interpretarea unilaterală a unor atribuții, ceea ce contribuie la slăbirea puterilor locale și crearea unei atmosfere de disconfort tot mai mare în sistemul administrației publice locale. Considerând mai multe cazuri de ambiguități existente în sistemul legal, generator de litigii și procese administrative, cele două organizații, IDIS și CALM, au decis să formeze o echipă comună de juriști, care să ofere asistență acelor aleși locali care au nevoie de susținere metodologică și juridică asupra unor probleme practice. Ambele organizații sunt conștiente de imperfecțiunile legale existente, de lipsa acută de specialiști în domeniul juridic la nivel local, dar și de acțiunile ilegale și nejustificate ale unor organe ale puterii centrale, dar au dedicat timp și echipă profesionistă pentru a ajuta la soluționarea unor situații de conflict legal.

În acest scop, IDIS și CALM vor oferi aleșilor locali (primari, secretari, consilieri locali) expertiză pe anumite domenii legate de autonomia locală. Autonomia locală reprezintă un principiu fundamental respectat în tot spațiul Uniunii Europene. Statele membre ale Consiliului Europei și-au asumat obligații legale pentru îndeplinirea Cartei Autonome a Puterii Locale, din 1985, și ratificată de Parlamentul RM în 1996. Oricare stat european este puternic în măsura în care susține și protejează autonomia locală, care oferă colectivităților locale și sub-naționale dreptul de a-și proteja identitatea pe plan local, sporindu-și gradul de bunăstare. Adeseori, statele care au suferit de pe urma unor regimuri opresive sunt tentate să subestimeze mecanismele puterii locale, în favoarea unei guvernări centralizatoare, ceea ce se întâmplă din păcate și în Republica Moldova, a susținut Igor Munteanu, Directorul IDIS. Din păcate, observăm adeseori situații bizare în care sunt adoptate legi care afectează bugetele locale, înfara consultării comunităților afectate; legislația recunoaște multe prea numeroase competențe, în absența resurselor necesare pentru a le exercita. Primarii sunt adeseori intimidați de puterea centrală cu dosare și controale excesive, care aduc atingere directă principiilor consacrate de Carta Europeană a Puterilor locale. Asistăm de fapt la existența a 2 lumi paralele: una a regulilor formale, isvorând din Carta Europeană a Autonomiei Locale, și a principiilor constituționale, și alta a regulilor informale, care se bazează pe încercarea permanentă la care sunt supuse puterile locale, schimbătoare, politizate și puternic inlfuențate de interesul electoralist al guvernării.

La rândul său, Viorel Furdui, Directorul CALM a susținut că, ”cele mai dese probleme cu care se ciocnesc APL țin de imposibilitatea înregistrării de APL a imobilelor, altor proprietăți, care trebuiau transmise deținătorilor de cote părți valorice în rezultatul privatizării, delimitarea terenurilor proprietate publică APL, administrarea ilegală de agenții economici/persoane fizice a bunurilor imobile din proprietatea publică a APL sau cu statut și neexecutarea de către agenții economici a obligațiilor contractuale cu APL (contracte de achiziții publice, contracte de arendă,)

Coordonatorul proiectului, Viorel Pîrvan, Juristul IDIS, a declarat că ”obiectivele serviciului de asistență juridică are drept scop consolidarea capacităților APL, întărirea nivelului de cunoștințe juridice a funcționarilor publici și a aleșilor locali în ceea ce privește realizarea activităților și furnizarea serviciilor într-un mod eficient și calitativ, în conformitate cu prevederile cadrului legal existent și o pregătirea aleșilor locali să fie mai bine pregătiți pentru a se apăra și pentru a rezista eventualelor acțiuni ilegale și nejustificate ale organelor de drept”.

Proiectul va oferi asistență juridică tuturor celor interesați din administrația publică locală, fără discriminare, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, la cerere, care va include asistență directă primarilor la elaborarea proiectelor de decizii și dispoziții, formularea de opinii privind legalitatea lor, oferirea răspunsurilor la întrebările specifice cu caracter juridic ale aleșilor locali, ce se referă la instrumentele, practicile, normele prin care organele de drept pot efectua abuzuri și presiuni asupra aleșilor locali și întocmirea proiectelor de cereri, demersuri, plângeri, petiții din partea autorităților publice locale și aleșilor locali.

Pentru alte detalii, vă rugăm să contactaţi responsabilul pe presă, Victor URSU la următoarea adresă: ursu.victoor@gmail.com sau la numărul de telefon 069017396.