Studiu de prefezabilitate: “Învățăm să colectăm uleiul alimentar uzat!”A.O.  „Asociația de Valorificare a Deșeurilor”, editor al Revistei “Managementul Deșeurilor” sub patronajul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) în parteneriat cu SRL „BioEcoil”, operator autorizat pentru colectarea uleiului alimentar uzat și în conformitate cu prevederile Legii nr.209/2016 privind deșeurile, a inițiat Studiul de prefezabilitate “Învățăm să colectăm uleiul alimentar uzat”.

osakaAquarium

Scopul acestui studiu este de a identifica situația curentă cu privire la gestionarea uleiului alimentar uzat (folosit), volumele generate și modalitatea de colectare, încurajând astfel persoanele fizice dar și reprezentanții sectorului public și privat din Republica Moldova, să colecteze corect uleiul uzat generat, astfel încât acesta să ajungă cât mai puțin în mediul înconjurător.

Având în vedere faptul că uleiul alimentar uzat rezultat din procesarea, prăjirea sau prepararea alimentelor, reprezintă 12% din poluanții prezenți în apă şi sol, este necesar ca atât cantitățile de ulei uzat generate în restaurante, cantine şi alte localuri destinate preparării produselor pentru consumul alimentar, cât şi cel rezultat din gospodăriile proprii, să ajungă în unități autorizate destinate valorificării acestuia.

“Învățăm să colectăm uleiul alimentar uzat”  reprezintă desigur și o campanie de educare și conștientizare a importanţei colectării deşeului toxic din punct de vedere social, dar şi al calităţii vieţii.

Studiul se va desfășura în intervalul 01 iulie–31 decembrie 2018, iar teritoriul vizat va cuprinde zece localități din țară:

5 municipii: Chișinău, Cahul, Bălți, Orhei, şi Ungheni;

5 raioane: Ialoveni, Briceni, Soroca, Ștefan Vodă şi Drochia.

Implicarea activă a participanților urmărește să transforme colectarea uleiului uzat într-o practica obişnuită, atât în cazul agenților economici, cât şi în gospodăriile casnice. În această campanie pot participa toţi doritorii generatori de uleiuri uzate.

Desigur un rol foarte important este identificarea veridică a situației curente la capitolul gestionarea uleiului alimentar uzat la nivel național, pentru a putea contura astfel problemele cheie necesare a fi soluționate dar și politicile necesare a fi promovate. În acest sens, este planificată și realizarea de către A.O. „AVD” cu susținerea MADRM și SRL BioEcoil, a unui Sondaj, care va avea la bază o sinteză a opiniilor generatorilor de deşeuri. Astfel, prin intermediul Chestionarelor puse la dispoziția persoanelor fizice (cei care generează ulei în condiții casnice) și reprezentanților sectorului public/privat (cei care generează ulei uzat în activitatea sa, în cadrul instituțiilor), vom putea aprecia dacă populația RM practică colectarea selectivă a uleiul uzat, cât se generează, cât din el poluează mediului dar și disponibilitarea celor chestionați de a se implica în soluționarea acestei probleme, prin preluarea unor tehnici corecte, prietenoase mediului dar și conforme prevederilor legale.

Reamintim că în conformitate cu Legea nr.209 privind deşeurile şi cerinţele de gestionare a uleiurilor uzate (art.52), dar şi pentru executarea cerinţelor de responsabilitate extinsă a producătorului (art. 12), producătorii şi importatorii de uleiuri trebuie să asigure crearea unor sisteme de colectare a uleiurilor uzate de la consumatori, precum şi dezvoltarea sistemelor de regenerare a acestora, corespunzător cantităţilor şi tipurilor de uleiuri puse la dispoziție pe piață. 

În cadrul acestui Studiu, îndemnăm mobilizarea și implicarea populației pentru un mediu mai curat și mai puțin poluat.

Vă rugăm să acordați câteva minute pentru completarea corectă a Chestionarului (pentru persoane fizice sau juridice), în vederea elaborării Studiului de prefezabilitate și respectiv asigurarea infrastructurii minime necesare pentru gestionarea corectă a uleiului alimentar uzat în activitatea Dvs, inclusiv reducerea poluării mediului și impactul negativ asupra sănătății.

CHESTIONAR PENTRU PERSOANE JURIDICE

CHESTIONAR PENTRU PERSOANE FIZICE