CRJM a sintetizat violările constatate de CtEDO în privința Republicii Moldova, din 1997 până în 2017smallit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din 12 septembrie 1997, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) poate examina cererile depuse împotriva Republicii Moldova. Până la 31 decembrie 2017, CtEDO a pronunțat 354 de hotărâri în cauzele moldovenești, în care a constatat 503 violări ale drepturilor omului.

În scopul sporirii nivelului de informare al specialiștilor despre activitatea CtEDO în cauzele moldovenești, facilitarea aplicării standardelor CtEDO la nivel național, precum și pentru a preveni violări similare, Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) a sintetizat violările constatate de CtEDO în privința Republicii Moldova până la 31 decembrie 2017.

Cele mai des încălcate drepturi sunt:

 • dreptul la un proces echitabil (Art.6 CEDO) - 156 de violări (31%);
 • interzicerea torturii (Art.3 CEDO) - 125 de violări (24.8%);
 • dreptul la libertate şi siguranță (Art. 5 CEDO) - 72 de violări (14.3%);
 • dreptul la un recurs efectiv (Art. 13 CEDO) - 52 de violări (10.3%);
 • dreptul la respectarea vieții private și de familie (Art. 8 CEDO) - 23 de violări (4.6%);
 • dreptul la libertatea de exprimare (Art. 10 CEDO) - 17 violări (3.4%).

Cele mai des întâlnite tipuri de violări sunt:

 • Neexecutarea hotărârilor judecătorești - 63 de violări (12.5%);
 • Investigarea defectuoasă a maltratării și deceselor – 42 de violări (8.4%);
 • Detenția în condiții proaste - 39 de violări (7.8%);
 • Casarea hotărârilor judecătorești irevocabile prin recurs în anulare sau aplicarea neregulamentară a revizuirii - 31 de violări (6.2%);
 • Maltratarea – 28 de violări (5.6%);
 • Motivarea insuficientă a arestării - 21 de violări (4.2%).

Sinteza a fost elaborată în baza studierii jurisprudenței CtEDO în cauzele moldovenești disponibile pe pagina web a CtEDO. Violările au fost sistematizate sub formă de tabel, după articole și tipuri de violări. În tabel, la fiecare categorie, sunt menționate toate hotărârile în care a fost constatată o violare de acel tip.

Sinteza integrală a violărilor constatate de CtEDO în privința Republicii Moldova, din 1997 până în 2017, disponibilă aici. 

Începând cu 2010, CRJM a analizat activitatea CtEDO în cauzele moldovenești pentru fiecare an separat: 2010201120122013201420152016 și 2017.