Transparența administrației publice locale în Republica Moldova prin implementarea politicilor participative

Centrul CONTACT anunță despre implementarea în perioada februarie 2018 – ianuarie 2020 a proiectului „Sporirea transparenței administrației publice locale în Republica Moldova prin implementarea politicilor participative”, finanțat de Fondul pentru Democrație al Națiunilor Unite (The United Nations Democarcy Fund - UNDEF). Proiectul își propune creșterea nivelului de transparență în activitatea autorităților publice  locale prin elaborarea, promovarea și adoptarea  în mod participativ a politicilor publice locale,  elaborarea și implementarea  unor planuri locale de aprofundare a transparenței și de asigurare a accesului cetățenilor la informațiile de interes public.

Obiectivul principal al proiectului constă în sporirea transparenței APL prin elaborarea şi implementarea planurilor locale de aprofundare a transparenței și de asigurare  a accesului cetățenilor la informațiile de interes public în 10 localitați din Republica Moldova. În noul proiect, accentul se pune pe cetățeni activi și ONG-uri care participă la elaborarea planului de acțiune local cu autoritățile locale.

În cadrul acestui proiect se așteaptă trei rezultate principale:

1) Crearea unui dialog durabil între asociațiile obștești și autoritățile publice locale privind politicile de transparență;

2) Creșterea capacităților a cel puțin 150 de membri ai societății civile din 10 comunități-țintă din republică, în elaborarea și monitorizarea politicilor locale pentru administrațiile publice transparente;

3) Creșterea gradului de deschidere și responsabilitate față de autoritățile publice locale din 10 comunități din Moldova.

Principalele activități planificate:

  • Crearea grupurilor de cetățeni activi împreună cu organizațiile societății civile din localități;
  • Elaborarea planurilor de aprofundare a transparenței a localităților și de asigurare a accesului cetățenilor la informațiile;
  • Efectuarea studiilor privind nivelul de percepție a transparenței prin implementarea politicilor participative în APL, din cele 10 localități țintă;
  • Oferirea de mini-granturi pentru ONG-urile locale, din localitățile țintă;
  • Organizarea și realizarea campaniilor de advocacy, cu tematici selectate pe parcursul proiectului;
  • Organizarea Concursului pentru cel mai bine implementat plan de transparență locală;
  • Desfășurarea unei campanii media referitor la transparență și responsabilitate a autoritaților publice locale.

Proiectul va fi realizat în 10 localități cu un număr de populație între 5000 și 10.000 de locuitori din toate regiunile țării.

Principalii beneficiari sunt ONG-urile, APL și grupurile locale de inițiativă.

Amintim, că proiectul este implementat de Centrul CONTACT și finanțat de Fondul pentru Democrație al Națiunilor Unite (UNDEF)

Pentru detalii sau informații suplimentare: 022 233948, 233947 sau 068386664, lilia.porumb2017@gmail.com. Persoana de contact – Lilia Porumb, coordonator de proiect.