Rezultatele proiectului „Activităţi de asigurare a durabilităţii pentru ecosistemele priacvatice in Zona Ramsar "Nistrul de Jos"”Pe parcursul anilor 2015-2017, Societatea Ecologică ”BIOTICA” a implementat proiectul  „Activităţi de asigurare a durabilităţii pentru ecosistemele priacvatice in Zona Ramsar "Nistrul de Jos"” finanțat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare.

Activitățile proiectului au fost realizate în localitățile incluse în Zona umedă de importanță internațională ”Nistrul de Jos”, care este o zonă valoroasă din punct de vedere al biodiversității. Proiectul a avut ca scop să soluționeze unele probleme legate de aprovizionarea cu apă în câteva localități, precum și legate de protecția mediului.  

O problemă stringentă ce a fost soluționată în s. Popeasca (r. Ștefan-Vodă) a fost înlocuirea a două rezervoare de apă ce erau într-o stare deplorabilă și de capacitate insuficientă, existând pierderi de apă din cauza scurgerilor din rezervoare fisurate. Astfel, împreună cu Primăria Popeasca au fost instalate 2 rezervoare noi, unul de capacitatea de 50 m.c. și unul de 25 m.c. , iar populația locală are acces la apă potabilă de calitate și la presiunea necesară. În s. Talmaza (r. Ștefan-Vodă) la fel a fost construit un rezervor de apă nou pentru sectorul Centru și, ulterior, au fost instalate la aproape 300 de gospodării contoare de apă.

Tot cu asistența Agenției Austriece pentru Dezvoltare în s. Cioburciu și cu cofinanțarea Primăriei a fost reconstruit sistemul anti-viitură care nu își mai realiza sarcinile și astfel mai multe gospodării din localitate și terenuri agricole erau periodic inundate. În rezultatul proiectului a fost soluționată această problemă, iar ploile din 2016 au demonstrat că sistemul funcționează și nu mai au loc inundările în urma cărora se aducea multe pagube gospodăriilor din sectorul vulnerabil.

Tot în cadrul proiectului, pe malul stâng al Nistrului, au fost construite 2 ecluze pentru crearea unei boiște reglementate în scopul creșterii efectivului de pești în Nistru, una pe braţul Turunciuc ce va fi utilizată preponderent pentru trecerea apei cu peştele pentru depunerea icrelor şi ulterior pentru eliberarea apei cu puiet de peşte, iar a doua – pe Aksivskoe Ghirlo, ce va permite trecerea apei cu peşte şi va asigura eliberarea apei de pe teritoriu.

Pe ambele maluri ale Nistrului au fost efectuate și lucrări de împădurire pentru asigurarea creșterii capacității ecologice în regiune. Au fost împădurire peste 20 ha de teritorii pe ambele maluri.

Totodată studiul sociologic efectuat în regiune, după efectuarea unei campanii de informare și sensibilizare, a arătat că populația locală este relativ informată despre ce înseamnă o zonă umedă de importanță internațională și despre valoarea regiunii în care locuiesc și susțin ideea creării unui parc național în această regiune.

Astfel, toate activitățile proiectului au fost realizate cu succes și în termenii planificați, aducând un aport considerabil pentru populația din regiune și mediul înconjurător.

POpeascat 1spawning1JPGTalmaza1Cioburciu7

forest2