Promovarea drepturilor minorităților la locul de muncă și în comunitate, discutată la IDIS ViitorulÎn data de 31 octombrie - 01 noiembrie, Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) "Viitorul" a găzduit Atelierul "Promovarea drepturilor minorităților la locul de muncă și în comunitățile din Moldova". Activitatea a avut loc în cadrul proiectului ”V4 and EaP Platform Promoting Minority Rights at Worskplaces and in Communities”, care este implementat cu sprijinul financiar al Fondului Internațional Visegrad și al Ministerului Afacerilor Externe al Olandei. Scopul acestui proiect vizează crearea unei platforme de dialog pentru promovarea drepturilor minorităților naționale la locul de muncă și în comunitate cu preluarea celor mai bune practici din țările Visegrad și identificarea unor soluții pentru eliminarea problemelor de integrare a minoritățile naționale atât la locul de muncă, cât și în comunitate.

În cadrul Atelierului au participat reprezentanții minorităților etnice, sindicatelor, patronatelor, reprezentanții instituțiilor statului responsabile de politicile statului în domeniul relațiilor interetnice și apărarea drepturilor minorităților, precum Biroul Relații Intertnice, Oficiul Avocatului Poporului (Ombudsmanu), dar și alți actori locali și ONG-uri care contribuie la consolidarea participării minorităților în comunitate și eficientizarea relațiilor dintre angajați și angajatori. Atelierul a servit drept platformă de dialog între toți actorii interesați de promovarea drepturilor minorităților în comunitate și la locul de muncă, identificarea unor soluții și recomandări la provocările actuale care vizează integrarea lingvistică a minorităților, implicarea în procesul decizional dar și preluarea bunelor practici din țările Vișegrad, privind incluziunea la locul de muncă a minorităților etnice.

Svetlana  Rusu din cadrul Direcției investigații și monitorizare, Oficiul Avocatului Poporului, a declarat că deși sunt cazuri de încălcare a drepturile minorităților, deocamdată instituție pe care o reprezintă nu a fost sesizată. ”În cadrul instituției sunt examinate cererile cu privire la presupusa încălcare a drepturilor omului, recomandări privind repunerea în drepturi a persoanelor, perfecționarea legislației în domeniul drepturilor omului și soluționarea pe cale amiabilă a conflictelor dintre autorități și persoane fizice.

”Nici unul dintre criteriile de discriminare nu poate sta la baza unei concedieri. Nu sunt permise adresările sau comportamentele jignitoare, incitările la ură, la discriminare, intimidările sau violenţa îndreptată împotriva colegilor pe baza unui criteriu de discriminare. În procesul de recrutare sau de selecţie a personalului şi la angajare sunt excluse condiţiile care discriminează angajații după criterii etnice”, a explicat Elena Carchilan, șefa Inspectoratului Muncii din cadrul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova.

Dmitrii Lecarțev, președintele Asociaţiei Tineretului Ucrainean din Moldova “Zlagoda” a spus în cadrul Atelierului că ”minoritățile naționale se confruntă cu probleme la angajare în instituțiile publice. Aceștia, ori sunt respinși, fie nu sunt acceptați pe criterii etnice. În sectorul privat lipsește criteriul etnic la angajare. Dacă ești specialist bun atunci ești angajat și promovat și în funcții de conducere.”