Școala de week-end - școală altfel

La activitățile unei școli altfel și-au propus să participe circa 100 de tineri din 5 unități școlare ale r. Căușeni în cadrul proiectului cu același nume – ”Școala de week-end - școală altfel”.

Întruniți într-o atmosferă caldă, în cercul prietenilor și al colegilor de școală, tinerii urcă pas cu pas pe treptele cunoașterii de sine, împărtășind experiențe personale de valorificare a propriei personalități. Atîtea taine despre sine pot fi descoperite doar împreună cu prietenii, partenerii, care în egală măsură depun eforturi pentru a se ajuta reciproc, a identifica noi modele de comportament, strategii de comunicare, pași în consolidarea stimei de sine. Aceste aspecte, precum și alte subiecte de instruire nonformală, care au ca scop ascendența de personalitate a tinerilor, aduna împreună la școală tinerii din or. Căușeni, satele Cârnățeni, Hagimus, Zaim și Baccealia într-o zi de week-en din fiecare lună.

” Școala de week-end” este o oportunitate deosebită de a valorifica relațiile pe care uneori le inițiiază cu dificultate adolescenții. Nu este ușor pentru un adolescent cu abilități modeste de comunicare sau relaționare să lege prietenii să-și găsească un partener/o parteneră pentru a realiza o activitate în pereche. Acest fapt se atestă mai mult la adolescenții care au părinții plecați la munci peste hotare, acolo, unde lipsesc modelele de relaționare în familie sau ele sunt afectate de relații ineficiente cu adulții în grija cărora au fost lăsați. De cele mai dese ori aceștea au grijă de sănătatea adolescenților, bunăstarea și îndestularea acestora și mai puțin de suportul emoțional pe care ar trebui să li-l ofere” – a avut să menționeze Dna. Natalia Paniș, directorul Liceului Teoretic ”Grigore Grigoriu” din s. Cârnățeni, r.Căușeni.

Activitățile din cadrul proiectului ”Școala de week-end - școală altfel” constituie un suport relevant pentru școlile implicate în proiect, pentru a putea oferi tinerilor diverse repere în gestionarea de sinestătător a aspectelor vieții cotidiene atunci, cînd părinții acestora sunt prea departe nu doar ca distanță de realitatea în care trăiesc copii lor.

Proiectul ”Școala de week-end - școala altfel” este finanţat de un grant oferit de Departamentul de Stat al SUA. Proiectul este implementat de către AO ”Asociația Psihologilor Tighina”. Opiniile, constatările şi concluziile din cadrul activităților proiectului aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat pe cele ale Departamentului de Stat al SUA.