Consultări publice a Programului Regional Sectorial în domeniul Infrastructurii de Sprijin în Afaceri pentru Regiunea de Dezvoltare Centru

25 Mai 2017 — Agenția de Dezvoltare Regională Centru lansează procesul de consultare publică a Programului Regional Sectorial în domeniul Infrastructurii de Sprijin în Afaceri pentru Regiunea de Dezvoltare Centru

Programul Regional Sectorial reprezintă un instrument operaţional în planificarea regională, cu menirea de a spori capacitatea APL-urilor în elaborarea proiectelor regionale durabile şi de a crea condiţii pentru dezvoltarea fluxului de proiecte în domeniul infrastructurii de sprijin în afaceri, care încorporează necesităţile de dezvoltare a sectorului vizat în Regiunea de Dezvoltare Centru, respectându-se conformitatea acestuia cu politicile sectoriale, practicile existente şi cadrul strategic relevant.

Propunerile privind proiectul Programului le puteți expedia pînă la data de 14 iunie, specialistului în planificare strategică și programare Ciubotaru Dinu-Cristian, la adresa: hristoforuss@gmail.com, sau le puteți comunica la tel. 026826560.

Ședința de consultare a documentului se planifică pentru data de 14 iunie în sala de ședințe a CR Ialoveni.

Pentrua consulta draftul documentului sau alte informații utile accesați site-ul www.adrcentru.md