Promo-LEX a instruit activiști civici în domeniul drepturilor persoanelor din grupurile cu risc sporit de infectareTraining UDI1 2micaÎn perioada 10-18 martie 2016, Asociația Promo-LEX a instruit 44 activiști civici din cadrul organizațiilor membre ale Uniunii Organizațiilor active în domeniul Reducerii Riscurilor în Republica Moldova (UORN). În total, au fost organizate 2 training-uri cu tematica „Acordarea asistenței juridice primare de către organizațiile neguvernamentale în cazurile de încălcare a drepturilor persoanelor din grupurile cu risc sporit de infectare”.

Training-urile au fost organizate de Asociația Promo-LEX în cadrul proiectului „Promovarea respectării drepturilor utilizatorilor de droguri injectabile prin intermediul acțiunilor de advocacy”, proiect implementat cu suportul Programului Sănătate Publică al Fundației Soros-Moldova.Participanții au fost familiarizați cu conceptele generale în domeniul drepturilor omului, egalității și nediscriminării. Un accent mare s-a pus pe problemele specifice cu care se confruntă persoanele din grupurile cu risc sporit de infectare și drepturile lor speciale prevăzute de tratate internaționale și legislația națională. De asemenea, participanții au fost instruiți cu privire la modul de organizare a serviciului de asistență juridică primară în cadrul unei organizații, principiile generale de referire ale beneficiarilor și de identificare a cazurilor cu potențial strategic.

“În cadrul exercițiilor practice, participanții au identificat și discutat mai multe cazuri de încălcare a drepturilor persoanelor din grupurile cu risc sporit de infectare,  în special a femeilor din acest grup (violența în familie, abuz sexual, hărțuire, acces la justiție). Cu ajutorul formatorilor activiștii au identificat soluții legale de rezolvare a problemelor identificate, inclusiv prin acțiuni de documentare și referire”, a menționat Vadim Vieru, avocat Promo-LEX și formator în cadrul training-urilor.   

“Persoanele din grupurile vulnerabile sunt frecvent stigmatizate și discriminate și acest fapt a devenit  deja o normă socială, susține Dumitru Sliusarenco, avocat Promo-LEX și formator în cadrul training-urilor. Din acest motiv instruirea activiștilor civici care lucrează cu persoane din grupurile cu risc sporit de infectare, în domeniul nediscriminării, este un pas important și necesar pentru depășirea stereotipurilor și prejudecăților, față de aceștia”.

Scopul de bază a training-urilor a fost de a contribui la dezvoltarea capacităților reprezentanților ONG active în domeniul reducerii riscurilor de a oferi asistență juridică primară beneficiarilor din grupurile cu risc sporit de infectare.

În prezent, Asociația Promo-LEX realizează activități de promovare și apărare a drepturilor persoanelor din grupurile cu risc sporit de infectare, inclusiv prestează servicii de asistență juridică gratuită.

Pentru mai multe detalii, contactați: Carolina Bondarciuc, Ofițer de presă Promo-LEX: GSM 060280980, Tel/Fax (+373 22) 450024, e-mail: pr@promolex.md