Recomandările preliminare ale Promo-LEX privind îmbunătățirea reglementărilor finanțării partidelor politice au fost supuse dezbaterilorIMG 6504La 3 martie 2016, în cadrul unui eveniment Asociația Promo-LEX a prezentat concluziile preliminare ale analizei finanțării partidelor politice.  De asemenea, au fost supuse dezbaterii recomandările formulate pentru îmbunătățirea reglementărilor privind managementul financiar al partidelor politice. În cadrul evenimentului au avut posibilitatea să își expună părerile și poziția reprezentanții partidelor politice, ai autorităților dar și ai societății civile. Necesitatea unor dezbateri a venit după mai multe recomandări similare din partea reprezentanţilor partidelor politice, în timpul interviurilor realizate de Promo-LEX.

Potrivit concluziilor preliminare ale Asociației Promo-LEX, majoritatea partidelor politice se eschivează de la prezentarea rapoartelor financiare anuale către autoritatea mandatată cu responsabilități de supraveghere şi control. De asemenea, aproape jumătate din partidele politice înregistrate la Ministerul Justiției se eschivează de la  aducerea în concordanță a prevederilor statutare cu prevederile normelor legale privind reglementarea cuantumului şi modului de achitare a cotizaţiilor de membru.

Cornelia Călin, analistă Promo-LEX a menționat că: “În urma analizei rapoartelor financiare ale partidelor politice pentru 2013-2014, constatăm în continuare dependența partidelor politice de o singură sursă de finanțare. Pe de altă parte evidenţa cotizaţiilor şi a donaţiilor este desfășurată în mod sporadic şi cumulativ, neconform reglementărilor actuale din legislaţia privind finanţarea partidelor politice.

Președintele Comisiei Electorale Centrale, dr. Iurie Ciocan, a reiterat noile reglementări ale legislației în domeniul finanțării partidelor politice stipulate în Legea nr. 36,  în special, evidența financiar-economică internă a partidelor, dar și raportarea activității financiare a acestora și nu în ultimul rând responsabilitățile pentru CEC. Iurie Ciocan a atras atenția la necesitatea prezentării de către partidele politice a rapoartelor financiare anuale până la 31 martie 2016, în adresa CEC, în formatul prevăzut de noul regulament.

Constatările și recomandările finale ale analizei Promo-LEX vor fi prezentate la sfârșitul lunii martie.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Combaterea corupției politice în Republica Moldova prin îmbunătățirea cadrului legal privind finanțarea partidelor politice și supravegherea civică” implementat de Asociația Promo-LEX prin Fondul Buna Guvernare al Ambasadei Britanice la Chișinău.

Responsabilitatea pentru informațiile prezentate aparţin Asociației Promo-LEX şi nu reflectă neapărat poziţia și opinia Guvernului Britanic.

Pentru mai multe detalii, contactați: Carolina Bondarciuc, Ofițer de presă Promo-LEX: GSM 069637849, Tel/Fax (+373 22) 450024,  e-mail: pr@promolex.md