Primăriile din Moldova sunt mai aproape de oameni prin inovaţieimage

Patru primării din Republica Moldova vor aplica idei inovatoare pentru a răspunde necesităţilor cetăţenilor. Acest lucru este posibil graţie unor granturi de câte 5.000 dolari, oferite de guvernul Danemarcei, prin intermediul Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI). Totodată, Centrul de Inovaţii Sociale Moldova sprijină comunităţile respective la conceperea soluţiilor interactive de comunicare cu cetăţenii.

Astfel, unul din granturi a ajuns la comunitatea din  Lipcani (Briceni), care îşi propune să creeze servicii accesibile pentru tineri şi să sporească nivelul de informare al acestora, dar şi al tuturor cetăţenilor. „Vom lansa o aplicaţie mobilă şi vom instala un panou electronic informativ public şi vom asigura Internet Wifi gratuit în parcul public orăşenesc. Suntem siguri că în acest fel vom reuşi să comunicăm mai bine cu cetăţenii”, susţine primarul oraşului Lipcani, Eugen Dumenco.

Pentru primăria Larga (Briceni), este prioritar să creeze un portal web care să conțină informații cu privire la: bursa mărfurilor agricole, bursa muncii, bursa serviciilor, precum și noutăţi cu privire la prețurile regionale, naționale și locale la mărfurile agricole și de alt gen. „Este o modalitate să apropiem cumpărătorul de vânzător şi să eliminăm intermediarii. O altă rubrică va conţine ofertele de muncă. La Larga sunt mulţi constructori. Aici vor apărea datele de contact ale muncitorilor, iar cei care au nevoie de astfel de servicii vor avea o platformă unică unde vor putea găsi serviciile necesare. Vă asigur că acest proiect va avea un rezultat bun deoarece este inspirat din necesităţile locale”, afirmă primarul de Larga Radu Urechean.

Primăria Sărata Galbenă (Hânceşti) va crea un sistem informaţional pentru evidența automatizată a datelor Înterprinderii Municipale "Galbver", care oferă servicii de aprovizionare cu apă, gestiune a deşeurilor şi amenajarea teritoriului. „Ne propunem să facem uz de un program operaţional pentru evidența consumatorilor și distribuirea facturilor direct către client. Toate acestea vor contribui la îmbunătăţirea calităţii prestării serviciilor”, este de părere Ştefan Vlas, primarul de Sărata Galbenă.

Primăria Chişcăreni (Sângerei) îşi propune să introducă elementele inovative în funcționalitatea serviciului de salubrizare. „Vom aplica un soft pentru monitorizarea prin GPS a celor două unităţi de utilaj de transport a întreprinderii. De asemenea, va fi creată o interfață online pe pagina electronică a primăriei pentru o bună informare a clienţilor despre serviciile de salubrizare. Pe lângă toate acestea va fi implementat un sistem de informare prin SMS a locuitorilor”, relatează Silvia Ţurcan, primarul comunei Chişcăreni.

Mihail Roşcovan, manager de program PCDLI, subliniază că elementul inovativ în activitatea primăriilor este unul esenţial. „Primăriile din Republica Moldova trebuie să facă faţă tot mai multor provocări cum ar fi plecarea locuitorilor  peste hotare,  economia locală slab dezvoltată, resurse financiare şi umane limitate în cadrul primăriei și altele. Inovaţia poate intersecta mai multe elemente pentru soluţionarea a mai multor probleme. Implementarea acestor proiecte va ajuta primăriile să comunice mai eficient cu cetăţenii, să optimizeze utilizarea resurselor la nivelul comunităţii, să răspundă la necesităţile locuitorilor”, a declarat Mihail Roşcovan.

Granturile au fost oferite în baza concursului „E-PRIMĂRIA TA - Soluții inovative pentru problemele locale”, pentru perioada august-decembrie 2015. Astfel, PCDLI va oferi comunităţilor selectate suport metodologic pentru a regândi modul în care prestează serviciile la nivel local și asistenţă financiară pentru a elabora și implementa soluții inovative.

Programul comun de dezvoltare locală integrată este implementat de Guvernul Republicii Moldova, cu asistența Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Entității Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women), cu sprijinul financiar al Guvernelor Danemarcei şi Suediei.

Informaţie de contact

Tatiana Solonari, consultant comunicare PCDLI: tatiana.solonari@undp.org, 069377215.