Implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională 2013 – 2015 în vizorul Centrului CONTACTcontact baner 80 180cm 2

Nu există un mecanism clar de colaborare interministerială în elaborarea de politici în domeniul dezvoltării regionale. Asta este una dintre concluziile a studiului realizat sub egida Centrului CONTACT în perioada noiembrie 2014 – ianuarie 2015 privind implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională 2013 – 2015.

Analiza aparține expertului independent Valerian Tăbârță, fiind elaborată în cadrul proiectului Coaliția pentru Dezvoltare Regională din RM. Ea a fost realizată din perspectiva cadrului normativ-legal, instituțional și strategic a situației din sfera dezvoltării regionale. În calitate de intervievați au fost reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, reprezentanți ai ADR-lor, ONG-urilor şi APL-urilor.

S-a remarcat faptul că strategia este adoptată pentru perioada 2013-2015 iar o analiză completă a strategiei poate fi făcută doar la finele anului 2015, precum și faptul că unele agenții/instituții nu s-au arătat deschise pentru realizarea interviurilor.

„În urma studiului, principalele concluzii au relevat că Strategia Națională de Dezvoltare Regională este mai mult un document operațional decât strategic și că nu putem observa schimbări pozitive", spune expertul, menționând că nu este oferită o viziune clară care este scopul final a implementării acestei strategii.
În aceiași ordine de idei se evidențiază că pentru proiectele de dezvoltare regională implementate, în unele cazuri, nu sînt clar stabilite criteriile sau indicatorii privind rata de eficiență/recuperabilitate economică sau determinarea impactului economic al proiectului asupra dezvoltării în regiune și lipsește cu desăvârșire statistica regională.

De asemenea, expertul Valerian Tăbârță a stabilit că Fondul Național de Dezvoltare Regională (FNDR) nu corespunde cu necesitățile reale de dezvoltare, astfel se recomandă mărirea, precum și atragerea altor surse externe.

În urma studiului, s-a stabilit că este necesară o implicare mai mare a societății civile în procesul de implementare a SNDR, ca beneficiari direcți și ca actori ce ar contribui la mărirea capacităților pentru APL-uri. Acest studiu este foarte important pentru identificarea nivelului de implicare a societății civile în implementarea acestei strategii, declarat Aleona Veselovscaia, coordonator de programe Centrul Contact.


Proiectul este implementat prin intermediul grantului acordat prin Centrul Regional de Mediu pentru Europa Centrală şi de Est în cadrul Proiectul SECTOR. Acest proiect este finanţat de către Guvernul Suediei, Centrul Regional de Mediu pentru Europa Centrală şi de Est. Guvernul Suediei nu îşi asumă nici o responsabilitate, explicită sau implicită, pentru daune care pot surveni activităţile beneficiarilor săi. Opiniile exprimate în această publicaţie nu reprezintă în mod necesar politicile sau opiniile donatorilor.

Persoana de contact Aleona Veselovscaia, tel 022, 23.39. 47, elena.veselovskaia@gmail.com