I-a fost refuzat accesul la serviciile unui local pe motiv că este de etnie romă, CPEDAE a constatat discriminarea

Bucur Ion este cetățean de etnie romă, originar din r-nul Drochia. În luna octombrie 2014, acesta a avut o întâlnire cu administrația unui local din oraș pentru a discuta detaliile organizării unei eveniment de familie.

Potrivit declarațiilor petiționarului, în timpul discuțiilor telefonice cu administrația localului nu a existat nici o problemă, cu toate acestea când s-a prezentat la întâlnirea stabilită, atitudinea administrației s-a schimbat foarte mult. I-a fost recomandat să meargă într-un alt local, pentru că acesta ar fi mai prestigios, de asemenea i s-a spus că prețurile pentru evenimentele organizate de Romi sunt duble față de cele obișnuite.

Deși petiționarul a acceptat să plătească dublu pentru serviciile restaurantului, i-a fost cerută o taxă suplimentară de 2000 de euro, administrația motivând-și decizia prin faptul că romii fumează mult și ar putea deteriora covoarele foarte scumpe. Ion Bucur a fost de acord cu toate condițiile impuse, cu toate acestea, după mai multe discuții proprietarul localului a declarat că s-a răzgândit și nu va permite organizarea evenimentului.

În decembrie 2014, Ion Bucur a înregistrat o plângere la Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (CPEDAE), unde a invocat discriminare în acces la serviciile disponibile publicului pe criteriu de origine etnică. Petiționarul susține că a fost tratat mai puțin favorabil (diferit), fără o justificare rezonabilă și obiectivă.

La 13 februarie 2015, CPEDAE a constatat faptul discriminării în cazul lui Ion Bucur, pe criteriu de etnie, conform Art. 1, 2 coroborat cu Art. 8 lit g) și h) din Legea nr. 121 privind asigurarea egalității.

Decizia integrală pe marginea acestui caz este disponibilă aici.

Petiționarul a fost reprezentat de către un avocat din cadrul Asociației Promo-LEX.

Asistența juridică a fost acordată în cadrul Proiectului „Consolidarea capacităților societății civile din Moldova, inclusiv regiunea Transnistreană, în combaterea discriminării prin intermediul acțiunilor de advocacy”, proiect implementat de The Equal Rights Trust și Asociația Promo-LEX și finanțat de Uniunea Europeană.

Pentru mai multe detalii, contactați: Olga Manole, Coordonatoare a  Programului Drepturile Omului, Tel: (+373 22) 44 96 26, e-mail: olga_manole@promolex.md
Carolina Bondarciuc, Ofițer de presă Promo-LEX: GSM 069637849, Tel/Fax (+373 22) 450024, e-mail: pr@promolex.md