Festivitatea de înmînare a 50 de "Burse pentru Viitorul Tău!", Ediţia 2014poza civic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 50 de studenţi de la 8 instituţii de învăţămînt din ţară vor beneficia de susţinere în cadrul proiectului „Burse pentru Viitorul Tău!”, ediţia 2014 

Ieri, 22 decembrie 2014, Centrul de Informaţii Universitare şi Moldova Agroindbank au anunţat finaliştii programului „Burse pentru Viitorul Tău!”, ediţia 2014. În concursul, din acest an, au participat 126 de studenţi, de la anul I de studiu, secţia zi, de la 13 instituţii de învăţămînt superior din ţară. În rezultatul evaluării dosarelor depuse pentru concurs, de către Comisia de Experţi Independenţi, nominalizată în cadrul programului, au fost selectaţi 50 de finalişti, care vor beneficia de burse anuale în valoare de 6000 MDL.

Ediţia curentă a proiectului este realizată de către Centrul de Informaţii Universitare cu susţinerea financiară a BC „Moldova Agroindbank” SA – partenerul proiectului, care a oferit, pentru implementarea acestuia, un grant în valoare de 400000 MDL. Obiectivele programului sunt asigurarea unui acces echitabil la studii universitare şi susţinerea materială în obţinerea educaţiei de calitate, pentru un viitor sigur- tuturor tinerilor din Republica Moldova*.

Proiectul „Burse pentru Viitorul Tău!” reprezintă o continuare a programului „Burse Suplimentare pentru Tinerii din Familii Dezavantajate” care a fost realizat pe parcursul a trei ediţii (până în anul 2012) cu sprijinul Fondului de Urgenţă/Fundaţiile pentru o Societate Deschisă. Începând cu anul 2011, această iniţiativă a fost susţinută financiar şi de către BC „Moldova Agroindbank” SA, care a devenit partener al proiectului. În cadrul celor patru ediţii anuale organizate, 1144 de studenţi au aplicat concursului şi au fost oferite 758 de burse, în valoare totală de 661500 USD. Începînd cu actuala ediţie, BC „Moldova Agroindbank” SA şi-a asumat complet investiţiile în realizarea programului, acesta fiind implementat în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei din Republica Moldova.

Serghei CEBOTARI, Preşedintele Comitetului de Conducere al BC „Moldova Agroindbank” SA: „Moldova Agroindbank are experienţă bogată de a investi în tineri dotaţi şi în acest mod de a contribui la dezvoltarea lor. În acest obiectiv se încadrează Programul actual al burselor pentru tineri susţinut de mai mulţi ani de banca noastră, care a capătat o nouă viaţă începînd cu această ediţie. Sînt sigur că Programul „Burse pentru Viitorul Tău!” va deveni unul  cu tradiţii şi cu impact durabil pentru sorţile bursierilor şi pentru societatea noastră în general. Ca o bancă prosperă, modernă, care tinde spre calitatea europeană a businessului, Moldova Agroindbank urmăreşte, pe lîngă obţinerea profitului şi dezvoltarea afacerii, scopul de a contribui la o viaţă mai bună pentru cetăţenii Republicii Moldova.” 

Angela Muşet, Directorul Centrului de Informaţii Universitare: „Cunoaştem tristul fapt precum că în Republica Moldova, la momentul actual, o mare parte din tinerii studioşi întîmpină dificultăţi atît în continuarea studiilor universitare, cît şi în asigurarea procesului de învăţămînt cu toate cele necesare. De aceea, ne bucură nespus faptul, că împreună cu partenerul nostru fidel, Moldova Agroindbank, noi am reuşit să continuăm un proiect social de valoare, într-un nou format. Important este că datorită acestui program, noi facilităm procesul de studii, pentru un grup de tineri cu o condiţie socială mai dificilă, care, sperăm, vor valorifica suportul oferit transformîndu-l în performanţe academice.”

_________________________________________________________________________________________________

*Grupul ţintă al iniţiativei în cauză sunt tinerii  care provin din familii cu venituri modeste, din familii cu mulţi copii, care sunt orfani sau se află sub tutelă, şi/sau cu dizabilităţi, tineri atât din zonele urbane, cât şi din cele rurale.