Lansarea proiectului: “Fortificarea OSC - urilor prestatoare de servicii juridice comunitare”

untitled

I.P. “Clinica Juridică Universitară”, organizaţie nonprofit cu sediul în or. Bălţi, anunţă lansarea proiectului“Fortificarea OSC - urilor prestatoare de servicii juridice comunitare”, finanţat de către Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltarea Internaţională (USAID), în cadrul programului Parteneriate pentru Societate Civilă Durabilă în Moldova, implementat de FHI 360. Proiectul a luat start la data de 1 august al anului curent şi va avea o durată de 3 ani.

Proiectul vizează consolidarea organizaţiilor societăţii civile (OSC) prestatoare de servicii juridice comunitare, prin implementarea căruia acestea vor deveni structuri fortificate ce vor utiliza standarde unice de acordare a asistenţei juridice primare. Aceasta va determina integrarea mai rapidă a OSC-urilor prestatoare de servicii juridice în sistemul de asistenţă juridică garantată de stat întru asigurarea durabilităţii organizaţionale.

Zona geografică a implementării proiectului este nordul Moldovei. Localitatea principală este mun. Bălţi, dar activităţile proiectului vor fi îndreptate spre regiunile rurale, cu impact direct asupra beneficiarilor. Proiectul va cuprinde minim 12 raioane de nord a Moldovei, din care vin beneficiarii asistenţei juridice şi OSC localizate în nordul Moldovei.

Organizaţia urmăreşte să atingă obiectivele propuse în cadrul proiectului:

  • Fortificarea sectorului OSC-urilor  prestatoare de servicii juridice gratuite (de urgenţă) prin elaborarea şi implementarea unor Standarde Minime de asistenţă juridică primară pentru OSC-urile de profil;
  • Consolidarea parteneriatului cu sistemul de asistenţă juridică garantată de stat/Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat, prin integrarea în acest sistem şi oferire de expertiză/asistenţă/consultanţă parajuriştilor;
  • Extinderea serviciilor organizaţiei în cât mai multe localităţi rurale din nordul Moldovei, prin sporirea numărului de colaborări cu Administraţiile Publice Locale de toate nivelele din raioanele de Nord ale Moldovei.

În scopul atingerii rezultatelor previzionate, organizaţia planifică următoarele activităţi:

  • Intervenţii şi consultaţii individuale cu OSC-urile de profil juridic şi cele de profil social;
  • Ateliere de lucru, organizate anual,  pentru producerea a 3 tipuri de documente interne: regulament intern de funcţionare tip şi adaptat pentru fiecare organizaţie în parte, planificarea strategică şi informarea privind legea celor 2% şi procesul de dobândire a certificatului de utilitate publică;
  • Promovarea Strategiei de dezvoltare a societăţii civile pentru anii 2012-2015 şi beneficiile de integrare europeană pentru sectorul nonprofit şi pentru întreaga societate;
  • Informarea Administraţiilor Publice Locale din Nordul Moldovei privind Strategia de dezvoltare a societăţii civile 2012-2015 şi Standardele de asistenţă juridică primară;
  • Acordarea asistenţei juridice pentru beneficiarii – cetăţenii din păturile defavorizate şi consultanţă individuală pentru minim 20 de OSC de diverse profiluri;
  • Colaborare cu Oficiile Teritoriale a Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat şi încurajarea altor OSC de a încheia acorduri de parteneriat cu Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat.

Clinica Juridică Universitară va rămâne, în continuare, acea entitate de bază în formarea aptitudinilor profesionale pentru studenţii de la Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Bălţi, prin antrenarea acestora în practica juridică pe parcursul a întregului an academic.

Proiectul va întruni eforturile comune ale OSC - urilor de profil, a administraţiilor publice locale şi a beneficiarilor în fortificarea şi răspândirea serviciilor comunitare de asistenţă juridică gratuită.

Implementarea acestui proiect este posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID).