IDIS “Viitorul” lansează o nouă ediție a Programului Bunelor Practici ale Autorităților Publice LocaleIDIS ”Viitorul” dă start unei noi etape de selecție a celor mai bune practici la nivel local. Astfel, autoritățile publice locale din Republica Moldova au acum șansa de a-și face cunoscute experiențele și practicile de succes prin intermediul Programului Bunelor Practici care urmărește să asigure schimbul de cunoştinţe, abilități și durabilitatea inițiativelor locale.

Ediția 2011 – 2012 a Programului Bunelor Practici a înregistrat un real succes în rândul participanților. Astfel, au fost depuse 50 de practici locale din 39 de localități, dintre care 23 au fost apreciate cu premii și distincții speciale în cadrul Ceremoniei Naționale de Premiere. Totodată, a fost instituit premiul pentru autoritatea publică locală care a implementat și prezentat în cadrul ediţiei cele mai multe practici (vedeţi aici care au fost autorităţile învingătoare).

În perioada 2005 – 2013, peste 300 de comunități din Republica Moldova și-au împărtășit bunele practici care au fost publicate în trei antologii, iar 44 practici de succes au devenit subiectul a patru filme documentare distribuite în rândul reprezentanților autorităților publice din toată țara.

Pentru ediţia curentă, autoritățile publice locale din Republica Moldova vor depune până la 15 iunie 2014 formularele de participare la concursul pentru statutul „Autoritatea cu cea mai bună practică 2012 - 2013 la una din următoarele patru secțiuni:

  1. Buna Guvernare (acces liber la informaţie, colaborarea cu societatea civilă, guvernarea digitală, dezvoltarea potenţialului turistic al localităţii etc.)
  2. Dezvoltarea economică locală (susținerea antreprenoriatului local, parteneriate publice – private, atragerea investiţiilor în localitate etc.)
  3. Eficienţa energetică (implementarea proiectelor durabile de eficiență şi conservare energetică, îmbunătăţirea iluminatului public, informarea publicului etc.)
  4. Servicii publice locale (perfecţionarea funcţionarilor şi a aleşilor locali, managementul integrat al deşeurilor, amenajarea teritoriului etc.)

Autorităţile publice locale trebuie să țină cont de faptul că practica locală trebuie să fie implementată în perioada 1 ianuarie 2012 – 31 decembrie 2013. Numărul de practici sau domenii cu care o autoritate publică locală poate participa la competiție nu este limitat, dar pentru fiecare practică trebuie completate şi expediate formulare de participare separate.

Ulterior etapei de aplicare, echipa Programului Bunelor Practici va evalua formularele de participare şi va pregăti o listă preliminară a autorităţilor locale selectate, care, pe parcursul lunilor iulie – august 2014vor fi vizitatepentru a face cunoștință cu modalitatea de aplicare și funcționare a bunei practici. În urma acestor acțiuni, membrii Grupului Coordonator vor selecta autoritățile publice locale cărora li se va acorda statutul „Autoritatea cu cea mai bună practică” în domeniul în care a fost implementată practica.

Toate autorităţile publice locale participante la concurs vor fi anunţate cu privire la rezultatul competiției până la 31 august şi vor fi invitate să participe la Ceremonia Naţională de Premiere care va avea loc în luna noiembrie a anului curent.

O bună practică la nivel local înseamnă istorii de succes, parteneriate și inovație, iar astfel, reprezentanţii administraţiilor publice locale care vor aplica la Programul Bunelor Practici vor avea oportunitatea de a se inspira și a aplica, în localitățile lor, modele reușite și performante. În acest fel, guvernarea locală va deveni mai eficientă, iar calitatea vieții cetățenilor se va îmbunătăți vizibil.

Pentru a participa la Programul Bunelor Practici din Republica Moldova vă rugăm să expediați până la 15 iunie formularul de participare completat la următoarea adresă poștală:

Chişinău, MD-2005, Str. Iacob Hâncu 10/1, IDIS „Viitorul”, pentru Programul Bunelor Practici.

Formularul de participare poate fi descărcat aici şi transmis completat pe adresa: ana.veverita@viitorul.org cu mențiunea “Programul Bunelor Practici” sau prin fax la numărul (+373 22) 24 57 14.

Notă: Practicile depuse de către autoritățile publice locale la edițiile precedente ale Programului Bunelor Practici NU sunt eligibile pentru a participa la ediția curentă a programului.

Pentru mai multe informații, vedeți Prospectul Programului Bunelor Practici

Programul Bunelor Practici ale Autorităţilor Publice Locale din Moldova a fost lansat în anul 2005 de către Consiliul Europei în cooperare cu Guvernul Republicii Moldova, asociaţiile de primari, proiectul USAID „Reforma Autorităţilor Publice Locale” și implementat de către IDIS “Viitorul”, având scopul de a identifica, valorifica și disemina bunele practici printre autorităţile publice locale din Republica Moldova, contribuind astfel la eficientizarea guvernării locale.

Pentru mai multe detalii, contactați coordonatorul programului, Ana – Maria Veverița la numărul de telefon 0 22 221844 sau adresa de e-mail ana.veverita@viitorul.org.

PBP