Forumul Naţional al Tinerilor Antreprenori „Tinerii în Acţiune”La 26-27 noiembrie 2013 în Sala Mozart a complexului Hotelier „CODRU” va avea loc Forumul naţional al tinerilor antreprenori cu genericul „Tinerii în Acţiune”. Forumul va întruni tineri antreprenori din diferite zone ale Republicii Moldova, funcţionari publici, reprezentanţi ai societăţii civile, ai instituţiilor de micro finanţare şi organizaţiilor donatoare.

La forum vor fi prezentate rezultatele a două etape ale proiectelor „Activitatea de dezvoltare a micro-întreprinderilor” (MEDA) şi.„Activitatea de instruire în domeniul antreprenoriatului şi angajării în câmpul muncii” (MEEETA) Ambele proiecte au fost realizate în Republica Moldova de către Winrock Moldova cu sprijinul financiar din partea Fundaţiei Argidius din Elveţia şi, respectiv, a Fundaţiei Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein (LED) şi au avut drept scop abilitarea economică a tinerilor din regiunile rurale ale ţării.

Programul MEEETA a fost realizat în perioada 2009-2013. Printre obiectivele de baza ale acestui program sunt creşterea angajabilităţii tinerilor în câmpul muncii, inclusiv prin auto-angajare în baza formării unor abilităţi antreprenoriale, precum şi dezvoltarea capacităţii instituţiilor de învăţământ secundar profesional din ţară de a forma competenţe antreprenoriale la tinerii din această filieră a sistemului educaţional. Rezultatul cel mai consistent obţinut la etapa a doua de implementare a programului MEEETA a fost elaborarea şi pilotarea în 15 instituţii a curriculumului cursului „Bazele antreprenoriatului”, predat în instituţiile de învăţământ secundar profesional din ţară. Ca urmare a acestor activităţi din cadrul proiectului, curriculumul a fost aprobat de către Ministerul Educaţiei şi a devenit obligatoriu începând cu 1 septembrie 2013. Tot de la aceasta dată, curriculumul a fost propus spre pilotare în câteva colegii, urmând ca ulterior să fie introdus si în această filieră vocaţional/tehnică post-secundară a învăţământului

Tot în cadrul acestui program peste o mie de tineri au avut posibilitatea de a participa la cursuri de lungă durată „Dezvoltarea capacităţilor de lider pentru iniţierea unei afaceri”, care s-au finalizat cu elaborarea de către fiecare participant a unui plan propriu de afaceri.  Racordat la finalităţile programului menţionat, programul MEDA implementat în aceeaşi perioadă - a avut drept scop principal susţinerea tinerilor în crearea şi dezvoltarea afacerilor proprii în Republica Moldova ca alternativă plecării peste hotare, proiectul având la bază un spectru larg de instrumente economice (granturi în echipament, împrumuturi subvenţionate, garanţii financiare, practici de producţie, ucenicie, etc.). Astfel, absolvenţii cursurilor MEEETA au putut aplica la un program de granturi pentru a obţine asistenţă tehnică sub forma de echipament. Peste 300 de tineri antreprenori au beneficiat de suport financiar în echipament,  suma totală depăşind 6 milioane de lei.  

Ambele programe au fost realizate la nivel local în colaborare cu Centrele Regionale – Asociaţia Femeilor de Afaceri din or. Bălţi, Asociaţia Femeilor din Gagauzia, Centrul de Resurse pentru Tineret din or. Soroca şi Asociaţia Femeilor de Afaceri „Femida” din or. Cahul şi din 2012 incubatorul de afaceri „ProAgroInvestPrivat” (PAIP).

Antreprenoriatul merită a fi promovat în calitate de opţiune alternativă angajării pentru cariera profesională a tinerilor, iar politicile statului din domeniul antreprenoriatului trebuie să fie, la fel ca şi în Uniunea Europeană, bazate pe educaţia antreprenorială la toate nivelele, pe un cadru de reglementare simplu şi previzibil şi pe anumite programe de suport orientate spre competitivitate şi eficienţă economică într-o lume care devine tot mai competitivă.

Mai multe informaţii despre eveniment pot fi obţinute prin telefon la 022 885425/885426, persoane de contact: Sofia Şuleanschi, director Winrock Moldova, sau Victor Pitei, manager de proiect MEDA.